08
november
2022
|
10:43
Europe/Amsterdam

Aanleg dubbelrichtingsfietspad Havanastraat Luchtbal

Slechts 1 rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer

Vanaf maandag 14 november 2022 starten we met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Havanastraat bij Luchtbal. Zowel een voetpad, een dubbelrichtingsfietspad als een groenberm worden aangelegd. Deze nieuwe infrastructuur wordt ingericht aan de noordzijde van de Havanastraat; vanaf de Noorderlaan tot de Jozef Masurebrug.

De noordzijde van de Havanastraat in Luchtbal krijgt een  vernieuwde voetgangers- en fietsinfrastructuur. Een dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd en ook het voetpad wordt vernieuwd. Een groenberm met nieuwe, aangeplante bomen wordt voorzien tussen de rijbaan en het fietspad. 

Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, werken we in twee fases:

 Fase 1: november – december 2022
Van november t.e.m. december werken we aan het deel tussen de Masurebrug en de Vancouverstraat.  

 Fase 2: Januari – februari 2023
Van januari tot maart werken we aan het volgende deel, vanaf de Vancouverstraat tot de Noorderlaan. Inclusief het kruispunt. Tijdens deze fase is de Vancouverstraat afgesloten. Het containerpark blijft bereikbaar via de Chicagostraat en Argentiniëlaan.

Tijdens deze werken is er slechts 1 rijstrook beschikbaar voor beide rijrichtingen. De beschikbare rijstroken worden aan de zuidzijde van de Havanastraat ingericht. Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een voorziene corridor.

Deze fietsinfrastructuur sluit aan op de fietsverbinding van tracé A102 Kleine Bareel tot F14. De werken zijn in navolging van de werken aan het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en voetpad van de Burgemeester Jozef Masurebrug te Merksem. Zowel het nieuwe dubbelrichtingsfietspad als het voetpad ter hoogte van de Masurebrug en Wulpstraat zijn sinds oktober in dienst.