01
februari
2021
|
08:24
Europe/Amsterdam

Aanleg vrije busbaan en veilige fietsoversteek op N70 afgerond

Samenvatting

De aannemer legde een vrije busbaan en veilige fietsoversteek aan op de N70/Grote Baan in Melsele. Deze ingrepen verbeteren de doorstroming van het openbaar vervoer en maken de fietsverbinding tussen het station van Beveren en de Waaslandhaven veiliger.

In het najaar van 2020 startte aannemer Hertsens met de aanleg van een vrije busbaan en veilige oversteek op de N70/Grote Baan in Melsele. Deze werken maken onderdeel uit van de investeringen van Lantis - bouwheer van de Oosterweelverbinding - in duurzame verplaatsingen/de modal shift. Samen met de gemeente en onze mobiliteitspartners werken we aan de uitbouw van 2 multimodale knooppunten in Beveren: het station van Beveren en de P+R Melsele. Tevens werken we missing links in het fietsnetwerk weg en richten we bestaande fietsverbindingen veiliger in.

Een veilige oversteek voor fietsers

Ter voorbereiding van de verlenging van de fietssnelweg F425 leggen we een veilige fietsoversteek aan. We sluiten daarbij aan op de bestaande fietsinfrastructuur en de fietsroutes naar de E34, tussen Beveren en de Waaslandhaven.

Een vrije busbaan

Tussen het kruispunt van de N70 met de Burggravenstraat en Snoeckstraat legden we een vrije busbaan aan. Zo zal het openbaar vervoer vlotter naar de P+R in Melsele kunnen rijden.