15
december
2020
|
08:36
Europe/Amsterdam

Aanleg vrije busbaan en veilige fietsoversteek op N70

Samenvatting

Begin november start aannemer Hertsens op de N70/Grote Baan in Melsele met de aanleg van een vrije busbaan en een veilige oversteek voor fietsers. (update)

Update 3/12: Omwille van onvoorziene omstandigheden is de aannemer enkele weken later dan gepland gestart met deze werken. Hierdoor schuift ook het einde van deze werken op naar in de loop van januari 2021.

Update 15/01: In het weekend van 15-17 januari werkt de aannemer deze werf af, zodat de weg hier terug vrijgegeven is tegen maandagochtend 18/01, 8u.

In het kader van duurzamere verplaatsingen zet Lantis - de bouwheer van de Oosterweelverbinding - in op de zogenaamde modal shift. Samen met de gemeente en onze mobiliteitspartners werken we aan de uitbouw van 2 multimodale knooppunten in Beveren: het station van Beveren en de P+R Melsele. Tevens werken we missing links in het fietsnetwerk weg en richten we bestaande fietsverbindingen veiliger in.

Ter voorbereiding van de verlenging van de fietssnelweg F425 leggen we een veilige fietsoversteek aan. We sluiten daarbij aan op de bestaande fietsinfrastructuur en de fietsroutes naar de E34, tussen Beveren en de Waaslandhaven. Dankzij de vrije busbaan kan ook het openbaar vervoer vlotter naar de P+R Melsele.

Deze werken starten begin november op de N70/Grote Baan in Melsele, tussen de Burggravenstraat en de spoorovergang aan de P+R Melsele.

Impact op het verkeer?

De werken voor de fietsoversteek duren een maand. In een eerste fase werkt de aannemer richting Zwijndrecht, in de tweede fase richting Beveren. Iedere fase duurt ongeveer twee weken.

  • Auto: er is slechts beurtelings verkeer mogelijk aan de spoorovergang. Verkeerslichten regelen het verkeer.
  • Fiets: fietsers langs de N70 rijden tijdens deze werken in de beide richtingen afwisselend aan de noord- of de zuidzijde voorbij de werfzone.

Fietssnelweg F425 zal tijdens de eerste fase afgesloten worden tussen de N70 en de Pauwstraat/Vendoornstraat. Fietsers rijden om via de Pauwstraat richting Beveren en via de Vendoornstraat richting Melsele en de P+R.

Op het einde van de werken wordt de wegmarkering aangepast om een vrije busbaan te creëren. Er zal dan lokaal hinder zijn