17
september
2019
|
12:59
Europe/Amsterdam

Aannemer gestart met aanleg funderingen geluidsschermen noordzijde E17

Samenvatting

Ten noorden van de E17, tussen op- en afrittencomplexen van Kruibeke en Zwijndrecht, is de aannemer gestart met de funderingswerken voor de geluidsschermen.

Ten noorden van de E17, tussen op- en afrittencomplexen Kruibeke en Zwijndrecht, is de aannemer gestart met de aanleg van de funderingen voor de 8 meter hoge geluidsschermen. Deze transparante, reflecterende geluidsschermen dragen bij tot de vermindering van de geluidsoverlast met 10dB, zoals overeengekomen met de gemeente Zwijndrecht.

In eerste instantie heeft de aannemer langsheen het traject van zo'n 1,7 kilometer, kleine houten paaltjes in de grond geklopt. Deze houten paaltjes, op twee meter van elkaar geplaatst, duiden aan waar de funderingspalen loodrecht de grond in gaan.

Vervolgens werden de funderingspalen aangeleverd en op een rij klaar gelegd. Op het traject tussen Kruibeke en Zwijndrecht gaat het om 800 funderingspalen.

Deze zeven meter lange funderingspalen worden in de grond getrild door een kleine machine, met licht trilblok. Hierdoor verwachten we weinig hinder voor de omgeving.

De aannemer start ter hoogte van Kruibeke en werkt zo verder richting Zwijndrecht. Per werkdag schiet hij zo'n 60 meter op, waardoor deze werken enkele weken in beslag zullen nemen.

Op de kopplaat van de funderingspalen worden nadien de acht meter hoge stalen stijlen van de bovenbouw bevestigd, waartussen de geluidsschermen geplaatst zullen worden. Volgens de huidige planning worden de eerste geluidsschermen op dit traject geplaatst in het voorjaar van 2020.