08
december
2017
|
14:16
Europe/Amsterdam

Aannemer voor Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht is gekend

Samenvatting

De Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft de werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht toegewezen aan het aannemersconsortium Rinkoniên.

Het consortium, dat bestaat uit Artes Roegiers NV, Artes Depret NV, CIT Blaton, MOBILIS B.V. en Stadsbader NV, kwam als beste uit de openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht werd gegund voor een bedrag van 386 miljoen euro.

Aannemer oosterweelverbinding Linkeroever & Zwijndrecht geselecteerd

Op vrijdag 6 oktober heeft de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel beslist om het gedeelte van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht te gunnen aan het aannemingsconsortium Rinkoniên. Dat consortium kwam als beste kandidaat uit een openbare aanbestedingsprocedure. Bij de beoordeling van de kandidaat-aannemers werd naast de prijs, onder meer veel belang gehecht aan de wijze waarop de aannemer zijn bouwwerf zal organiseren, de hinder van de werf naar de omgeving zal beperken, de robuustheid van de werfplanning en de mate waarin de bereikbaarheid van de omgeving wordt gewaarborgd.

Het winnende consortium bestaat uit de aannemingsbedrijven Artes Roegiers NV, Artes Depret NV, CIT Blaton, MOBILIS B.V. en Stadsbader NV.

De opdracht werd gegund voor 386 miljoen euro en omvat zowel de aanleg van de nieuwe infrastructuur als het onderhoud van de technische installaties gedurende 15 jaar en het groenonderhoud gedurende 3 jaar.

Verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit

De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht omvatten o.a.:

  • Het aanpassen van de E17 vanaf het op- en afrittencomplex Kruibeke en de E34 vanaf het op- en afrittencomplex Waaslandhaven Oost, beide richting Antwerpen en de R1 op Linkeroever.
  • Het aanpassen van de op- en afrittencomplexen Zwijndrecht, Linkeroever en Waaslandhaven-Oost en het herinrichten van de verkeersknopen Antwerpen-West (E17-R1) en Sint-Anna (E34-R1) waarbij o.a. de gevaarlijke linkse op- en afritten worden vervangen door veiligere rechtse invoegers.
  • De aanleg van een verbindingsweg langs de E17, R1 en E34 die moet zorgen voor een betere ontsluiting van de omgeving naar de snelweg en sluipverkeer uit de woonbuurten van Linkeroever en Zwijndrecht moet halen.
  • De bouw van een P+R-gebouw voor 1500 auto’s en 150 fietsen ter hoogte van de Blancefloerlaan en de aanleg van nieuwe traminfrastructuur.
  • De (her)aanleg van 9 km fiets- en wandelpaden, -bruggen, -onderdoorgangen.
  • De bouw van 4 ecoverbindingen om Blokkersdijk, Sint-Annabos, Rot, Middenvijver, Vlietbos en Burchtseweel beter met elkaar te verbinden en de aanleg van 18 ha extra groene ruimte.
  • De realisatie van geluidsmilderende maatregelen met o.a. groenbermen en geluidschermen.

Dankzij deze werken verhoogt de verkeersveiligheid en verbetert de doorstroming op de snelweg. Tegelijk wordt sluipverkeer uit de woonwijken gehaald en verbetert de ontsluiting van de omliggende buurten naar de snelweg. Dankzij nieuwe fiets- en wandelinfrastructuur, een P+R-gebouw en nieuwe traminfrastructuur, wordt tegelijk geïnvesteerd in de modal shift. Door het inbedden van de snelwegen in het landschap en de koppeling van de groengebieden met ecoducten en -onderdoorgangen, gaat ook de natuur er sterk op vooruit in deze omgeving.

Uitgebreide informatiecampagne

Eind 2017 wordt de bouwvergunning verwacht voor deze werken. Van zodra de aannemer klaar is met de concrete werfplanning, volgt een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Na de contractsluiting met het consortium in het voorjaar van 2018, zullen de eerste voorbereidende werken zichtbaar worden op het terrein.

Hinder op de snelweg wordt volgens de huidige planning verwacht vanaf september 2018. De werken zullen bijna 5 jaar duren.