28
april
2021
|
15:59
Europe/Amsterdam

Aantal arbeidsongevallen in de bouwsector op 5 jaar met 14% afgenomen

Sensibiliseringsactie 'Safety my priority'

Samenvatting

Tussen 2014 en 2019 is het aantal arbeidsongevallen - met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid - in de bouw met 14% gedaald. In alle sectoren nam tijdens diezelfde periode hetzelfde aantal arbeidsongevallen slechts met 1% af. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van cijfers van FEDRIS. De ambities van de bouwsector reiken echter verder. Daarom maakt de sectorfederatie, samen met Lantis en THV Rinkoniên, van deze Internationale Dag van de veiligheid en het welzijn op het werk gebruik om de sensibiliseringsactie ‘Safety My Priority’ extra onder de aandacht te brengen.

Het gaat de goede kant op met het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid in de bouw. Op 5 jaar tijd nam hun aantal met 14,2% af, zo blijkt uit cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Tijdens diezelfde periode nam het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid in alle sectoren slechts met 1,1% af.

“En toch moeten we in de bouw nog beter kunnen qua veiligheid”, benadrukt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. “Op Europees vlak zit ons land in het peloton, maar bedoeling is om ons op korte termijn naar de koplopers te gidsen. Dat zijn Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden, waar bouwvakkers twee keer minder kans hebben op een arbeidsongeval.”

Elk arbeidsongeval is er één te veel. Daarom lanceerde de Confederatie Bouw in 2019 de sensibiliseringscampagne Safety My Priority. Die campagne moet alle bouwaannemers op het belang wijzen van veiligheid op, naar en van de werf. Via een apart magazine en een specifieke website, www.safetymypriority.be, kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag en dat zowel bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners. Ondertussen tekenden ruim 2600 bouwondernemingen dit charter.

“Als bouwheer zijn we uitermate tevreden dat de bouwondernemingen waar wij mee werken dit charter hebben ondertekend. Want veiligheid is een absolute prioriteit. Maar het mag niet bij woorden of goede intenties blijven”, zegt Peter Vanhoegaerden, COO bij bouwheer Lantis. “Daarom hebben wij in onze opdrachten naar de aannemers toe zeer strikte voorwaarden opgelegd rond veiligheid op de werf. Aan de hand van regelmatige bezoeken aan de werf verzekeren we ons ervan dat de werkzaamheden veilig verlopen. Ongevallen worden steeds geanalyseerd om te kijken wat we kunnen veranderen om de arbeidsomstandigheden nog veiliger te maken”, vult Vanhoegaerden verder aan. “Onze werf is complex, maar we willen aantonen dat complex en veilig perfect hand in hand kunnen gaan.”

Anthony Casteels, projectdirecteur Oosterweel Linkerover bij THV Rinkoniên: “‘Safety My Priority’ geeft aan wat ten allen tijde onze eerste zorg is en moet zijn: de veiligheid van onze medewerkers.”  

Vandaag, op de internationale dag van de veiligheid en het welzijn, hing de Confederatie Bouw samen met de bouwpartner van de Oosterweelverbinding Linkeroever en Zwijndrecht, namelijk THV Rinkoniên (bestaande uit Stadsbader, Artes, CIT Blaton en Mobilis) werfdoeken op aan één van de werven van de Oosterweel. “Ook op deze werf van de eeuw, die behoorlijk complex is, is veiligheid van cruciaal belang”, besluit Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.