03
april
2019
|
08:46
Europe/Amsterdam

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel verandert van naam

Samenvatting

BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, is niet meer. De organisatie die instaat voor de realisatie van een van de grootste en meest ingrijpende bouwprojecten van Europa heet voortaan Lantis.

BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, is niet meer. De organisatie die instaat voor de realisatie van een van de grootste en meest ingrijpende bouwprojecten van Europa heet voortaan Lantis.

Die nieuwe naam staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking. De missie van Lantis is duidelijk: stad en regio doen floreren door verbindingen te bouwen. Nog dit jaar wordt de omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een van de grootste en meest ingrijpende bouwprojecten van heel Europa.

“De nieuwe naam is het sluitstuk van de ingrijpende evolutie van de voorbije jaren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Amper een paar jaar geleden was Oosterweel een infrastructuurplan waar niemand nog een cent om gaf. Nu staan we klaar om 4 miljard euro te investeren in betere bereikbaarheid én versterkte leefbaarheid. We werken met vereende krachten aan de toekomst van Antwerpen als aangename regio die zuurstof geeft aan heel Vlaanderen”.

“Parallel aan deze transformatie heeft ook de organisatie die dit project zal realiseren een verandering doorgemaakt”, schetst David Van Herreweghe, voorzitter van de raad van bestuur van Lantis. “De planorganisatie is als het ware verveld tot een uitvoeringsorganisatie die zorg en aandacht heeft voor haar omgeving: bewoners, bedrijven en weggebruikers. Samenwerking zit meer dan ooit vervat in het DNA van de organisatie, van de medewerkers. En die waarde vertalen we nu ook in de nieuwe naam”, aldus Van Herreweghe.

De nieuwe naam werd donderdag bekend gemaakt vlak voor aanvang van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, waar de bestuurders van Lantis verwacht werden voor de jaarlijkse voortgangsrapportering aan de Commissieleden. De parlementsleden kregen onder meer een toelichting over de planning van de werken op Linkeroever en rechteroever en de leefbaarheidsprojecten.

Strakke planning

De planning van de Oosterweelverbinding werd herzien bij het afsluiten van het Toekomstverbond. Er werd ruimte gegeven aan het debat, de werkgemeenschap, de werkbanken en de overkappingsopdracht om het proces alle kansen te geven en om samen tot resultaat te komen. Vandaag ziet de tijdslijn er als volgt uit:

Linkeroever

Begin maart van dit jaar gingen de werken op de E17 van start. Daarmee werd het startsein gegeven voor een lange periode van werken op Linkeroever, die volgens planning afgerond zullen worden in 2025. De grote hinder voor het verkeer zal echter eind 2024 achter de rug zijn. De leefbaarheidsprojecten worden in parallel aan het project opgestart, maar zullen na oplevering van de werf op Linkeroever nog verder afgewerkt worden.

Rechteroever

De voorbereidende werken zitten op schema. Verschillende werkzaamheden, zoals de IJzerlaan en de herinrichting van de omgeving Groot Schijn, werden opgeleverd in 2018. Dit jaar wordt verder gewerkt aan de vergunningsprocedures en de bestekken. Verwacht wordt dat eind dit jaar de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden op rechteroever kan worden ingediend. Vanaf 2020 starten de verschillende werven op.

Meer info via www.lantis.be