17
augustus
2015
|
13:59
Europe/Amsterdam

Binnenkort start milieu-effectenonderzoek Oosterweelverbinding

Binnenkort start Milieu-effectenonderzoek Oosterweelverbinding

In september start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor de Oosterweelverbinding.

Gedurende 30 dagen kan je het kennisgevingsdossier inkijken en bijkomende onderzoeksvragen suggereren.

Waarom een project-milieueffectenrapport?

Voordat de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen starten, wordt de impact ervan op mens en milieu onderzocht. Dit gebeurt met een project-milieueffectenrapport (project-MER). Onafhankelijke experts onderzoeken daarin welke gevolgen de werken met zich meebrengen.

Het afbreken van het viaduct van Merksem biedt mogelijkheden voor nieuwe stadsontwikkeling en groen.

De Oosterweelverbinding zorgt voor vlotter verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen. In de omliggende woonwijken verbetert zo de luchtkwaliteit, vermindert de geluidshinder en komt er meer open ruimte en groen.

De volgende werken worden tijdens de project-MER voor de Oosterweelverbinding bestudeerd:

Een project-MER start met de opmaak van een kennisgevingsdossier. Dit dossier wordt ingediend bij de dienst MER. In het kennisgevingsdossier beschrijft BAM nv het project en mogelijke uitvoeringsvarianten. Er wordt ook aangegeven welke effecten in kaart gebracht zullen worden en welke onderzoeksmethoden men daarbij zal hanteren. De dienst MER beoordeelt het ingediende kennisgevingsdossier op zijn volledigheid. Daarna wordt het dossier ter inzage gelegd bij de gemeenten waar de werken zullen uitgevoerd worden of die in de onmiddellijke buurt liggen.

Net voor de start van de zomervakantie startte een afzonderlijke project-MER voor de infrastructuurwerken linkeroever.

Wat is jouw rol in het onderzoek?

In de wettelijk voorgeschreven procedure voor Milieueffectenrapporten is een periode van 30 dagen voorzien waarin je het kennisgevingsdossier kan inkijken. Zo kan je kennis maken met het project, met de gehanteerde onderzoeksmethoden en met de effecten die onderzocht zullen worden. Via het inspraakformulier kan je bijkomende onderzoeksvragen suggereren.

Wat je kan vragen tijdens de kennisgeving:

  • Je kan varianten en alternatieven naar voren schuiven en vragen om die te vergelijken met het huidige project.
  • Je kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet vermeld worden in de kennisgeving.
  • Je kan wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project waarop het project een impact kan hebben en die niet vermeld staan in het dossier

Wat je niet kan tijdens de kennisgeving:

  • Deze periode dient niet om formele bezwaarschriften in te dienen. Dat kan wel later tijdens het openbaar onderzoek van de bouwvergunning. Je kan dan eventueel gebruik maken van het definitieve milieueffectenrapport om je bezwaren te onderbouwen