28
februari
2019
|
08:27
Europe/Amsterdam

Boren naar bodemstalen langs de Schelde

Samenvatting

Tussen 27 februari en 6 maart zullen enkele boringen uitgevoerd worden langs de oevers van de Schelde. Op Linkeroever zullen ter hoogte van het Sint-Annabos, net ten zuiden van het Jaagpad, stalen van de ondergrond worden genomen.

Sinds 27 februari worden op enkele locaties langs het Jaagpad, tussen Blokkersdijk en het strand van Sint-Anneke, stalen genomen van de bodem. De eerste dag werden de handmatige boringen tot ongeveer 5 meter diepte uitgevoerd.

Vanaf begin maart wordt een boormachine ingezet aan de toekomstige locatie van de Scheldetunnel om tot op 30 meter bodemstalen van ongeveer 12 cm diameter te nemen. Nadien maakt de machine de oversteek naar rechteroever om daar nieuwe stalen te nemen.

De boringen brengen nauwelijks hinder met zich mee. In het bos wordt niet gewerkt.

Grond Oosterweelwerken hergebruiken

De bodemstalen worden genomen om de kwaliteit en samenstelling van de grond te controleren en mogelijke grondvervuiling op te sporen. Bij de bouw van de nieuwe Scheldetunnel en de aanleg van nieuw slikken- en schorrengebied, komen grote hoeveelheden grond vrij. Deze grond kan deels hergebruikt worden voor het verhogen van de dijken langs de Schelde tot Sigmahoogte.