14
augustus
2019
|
12:35
Europe/Amsterdam

Bouw aanmeerplatform Beatrijslaan vanaf 19 augustus

Samenvatting

19 augustus start de aanleg van de aanmeerlocatie aan de Beatrijslaan. Tussen 25 augustus en 13 september is geluidshinder mogelijk tijdens het inslaan van stalen buispalen.

De aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht start op 19 augustus met de bouw van een aanmeerplatform op de Schelde. Dit situeert zich op de Beatrijslaan, ten zuiden van de Kennedytunnel, op de grens van Linkeroever met Burcht.

We bouwen het aanmeerplatform omdat we tijdens de Oosterweelwerken zo veel mogelijk grond en werfmateriaal per schip willen aanvoeren. Dankzij dit platform belasten we het wegennet niet extra met werfverkeer. Zo kunnen we over een periode van 5 jaar 270.000 m³ grond en 600.000 ton betongranulaten aanvoeren via de Schelde en houden we 34.000 vrachtwagens van de weg. De bouw van deze aanmeerlocatie duurt tot midden november:

  • Van 19 augustus tot 24 augustus vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.
  • Tussen 26 augustus en 13 september worden 57 stalen buispalen in de bodem geslagen en getrild. Tijdens deze 3 weken kunt u overdag – afhankelijk van de windrichting – een kloppend geluid horen.
  • Tussen 16 september en midden november worden stalen leggers geplaatst en betonwerken uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden is de geluidshinder beperkt.

Omdat de bouw van de aanmeerlocatie grotendeels vanop het water gebeurt, zal de verkeershinder op de Beatrijslaan minimaal zijn.

Begin december gaat de aanmeerlocatie in gebruik. Dit gebruik is beperkt tot 75 dagen per jaar. Vrachtwagens zullen dan vanuit de Beatrijslaan via een netwerk van werfwegen naar de verschillende Oosterweelwerven op Linkeroever en in Zwijndrecht rijden.

Tijdens de aanleg van de aanmeerlocatie sluiten we het fietspad aan de zuidzijde van Beatrijslaan af. Fietsers kunnen veilig oversteken aan de verkeerslichten die we hier in juni geplaatst hebben. Vanaf half november wordt dit fietspad enkel afgesloten wanneer de aanmeerlocatie in dienst is.

Na de Oosterweelwerken wordt het aanmeerplatform afgebroken en de oever in zijn oorspronkelijke staat hersteld.