31
oktober
2019
|
13:28
Europe/Amsterdam

Bouw betoncentrale gestart

Samenvatting

De afgelopen week startte de aannemer met de bouw van een tijdelijke betoncentrale ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West. De centrale zal over een periode van 5 jaar niet minder dan 1 miljoen ton beton produceren voor de Oosterweelwerken.

De afgelopen week startte de aannemer met de bouw van een tijdelijke betoncentrale ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West. De centrale gaat midden november in gebruik en zal over een periode van 5 jaar niet minder dan 1 miljoen ton beton produceren voor de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht.

Bij de aanleg van het nieuwe wegennet op Linkeroever en in Zwijndrecht heeft de aannemer namelijk heel wat beton nodig. Dat gebruikt hij voor de aanleg en vernieuwing van de wegen en voor de bouw van de constructies. Tegelijkertijd moet hij heel wat betonpuin dat afkomstig is van de oude infrastructuur afvoeren. Door het beton ter plaatse te maken, houden we 30.000 vrachtwagens van de weg. Bovendien blijft een groot deel van het oude betonpuin op de werf. Het wordt ter plaats gebroken en vervolgens gebruikt als grondstof. Ook het noodzakelijke zand en grind voeren we per schip aan, zo beperken we het grond- en materiaalvervoer over de weg en bijgevolg ook de hinder voor de omgeving tot een minimum.

Vlakbij Antwerpen-West

De tijdelijke betoncentrale wordt ten zuiden van Antwerpen-West opgetrokken: centraal op de werf en vlakbij de aanmeerlocatie op de Beatrijslaan. We kiezen ook voor deze locatie omdat er weinig omliggende bebouwing is. Rondom de centrale zal er namelijk heel wat bedrijvigheid zijn. Zo zal er betonpuin gebroken worden en rijden vrachtwagens op drukke momenten af en aan.

We kijken er nauwlettend op toe dat we de eventuele hinder voor de dichtsbijzijnde buren tot een minimum beperken. Daarom zullen we het geluid en de trillingen rondom de centrale monitoren en wanneer nodig bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld met de plaatsing van extra geluidsschermen.

Na de Oosterweelwerken wordt de betoncentrale afgebroken en de omgeving in zijn oorspronkelijke staat hersteld.