22
december
2017
|
14:19
Europe/Amsterdam

Bouwvergunning Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht afgeleverd

Samenvatting

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft op 15 december de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Op vrijdag 15 december ontving BAM van Ruimte Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning voor het gedeelte van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.

De werken omvatten onder meer de heraanleg van de snelwegen, de knooppunten en de op- en afrittencomplexen op het grondgebied van Linkeroever en Zwijndrecht. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in duurzame modi, met de aanleg van 9 km nieuwe fiets- en wandelpaden, een P+R gebouw en de uitbreiding van de traminfrastructuur.

Leefbaarheidsmaatregelen Zwijndrecht

Bovenop de geplande werken sloten de Vlaamse overheid en de gemeente Zwijndrecht eind augustus van dit jaar een overeenkomst over maatregelen die de mobiliteit en de leefbaarheid in deze gemeente na de komst van de Oosterweelverbinding blijvend moeten garanderen. Eén van de maatregelen gaat over het reduceren van het verkeerslawaai afkomstig van de E17 in de zone tussen de op- en afrit Kruibeke en de verkeersknoop Antwerpen-West.

De afgesproken reductie werd door het Vlaamse gewest als basis meegenomen in de opdracht van ontwerpteam West binnen de ontwerpwedstrijd onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Eenmaal dat project concreet is uitgewerkt, zal BAM dit via een apart vergunningstraject integreren in de werken waarvoor nu een bouwvergunning werd bekomen.

Modal shift

De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht dragen bij tot meer verkeersveiligheid en verhogen de doorstroming op de snelweg. Tegelijk wordt sluipverkeer uit de woonwijken gehaald en verbetert de ontsluiting van de omliggende buurten naar de snelweg.

Met nieuwe fiets- en wandelpaden, een P+R-gebouw en nieuwe traminfrastructuur, wordt tegelijk geïnvesteerd in de modal shift. Door het inbedden van de snelwegen in het landschap en de koppeling van de groengebieden door verschillende ecoverbindingen, gaat ook de natuur in de omgeving er sterk op vooruit.

September 2018

Nu de stedenbouwkundige vergunning is verkregen, kan BAM het contract tekenen met de aannemer en kan deze werk maken van de concrete werfplanning. Van zodra deze planning klaar is volgt een uitgebreide informatiecampagne.

Voorjaar 2018 starten de eerste voorbereidende werken op het terrein. Hinder op de snelweg wordt volgens de huidige planning verwacht vanaf september 2018. De werken zullen bijna 5 jaar duren.