23
april
2019
|
09:09
Europe/Amsterdam

Corneel loodst je door de Oosterweelwerken

Samenvatting

Onze nieuwe mascotte, Corneel van Oosterweel, zal de weggebruiker informeren over de Oosterweelwerken. Zie je Corneel, dan weet je: hier werkt men aan de Oosterweelverbinding.

Na een jaar van voorbereidende werken schakelt de aannemer die op Linkeroever de Oosterweelwerken uitvoert binnenkort een versnelling hoger. De werf, die zich tot dusver in de zijbermen van de E17 bevond, verhuist begin mei naar de middenberm. Op de E34 wordt er vanaf augustus gewerkt ter hoogte van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost. “En dat is nog maar het begin”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. “In de zomer van 2020 zullen we op meerdere plaatsen tegelijk aan de slag zijn. Hoewel we veel maatregelen nemen om de hinder voor de weggebruiker te beperken, zullen onze werven een aanpassing vragen.”

De boodschap van de campagne die vandaag gelanceerd wordt, luidt dan ook: “Bereid je voor op de Oosterweelwerken.” Omdat de werven voor de realisatie van de Oosterweelverbinding de komende jaren alleen maar zullen toenemen, stelt Lantis vandaag een mascotte voor die weggebruikers doorheen de werken moet loodsen: Corneel van Oosterweel. “Zie je Corneel, dan weet je: hier werkt men aan de Oosterweelverbinding”, besluit Luc Hellemans.

 

Corneel is een sympathieke vogel die de werken aan de Oosterweelverbinding vanop de eerste rij volgt. Hij is dus uitstekend geplaatst om te communiceren over de start van een nieuwe werf, een belangrijke fasewissel of een complexe verkeerssituatie.

Hij zal het hoofdpersonage zijn van toekomstige communicatiecampagnes, hij zal opduiken op de website van Oosterweelverbinding, hij kan zelfs zijn opwachting maken tijdens evenementen.Tijdens de komende Open Wervendag op 19 mei belooft hij bijvoorbeeld een acte de présence te brengen… Maar voor het zover is, neemt hij vandaag de campagne over de werken aan de E17 en de E34 voor zijn rekening. De campagne zal zowel online als in print worden uitgerold.

“De Oosterweeltrein is nu echt op snelheid”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Elke nieuwe schop in de grond brengt ons dichter bij onze bestemming: de voltooiing van het Oosterweelproject.”

Wat gebeurt er de komende maanden op de E17 en de E34? 

E17: werkzaamheden aan de middenberm en de zijbermen tussen Kruibeke en Zwijndrecht 

Deze werkzaamheden zijn begin maart 2019 gestart en duren tot midden 2020. Op de noordzijde van de E17 (rijrichting Gent) worden de zijbermen voorbereid voor de plaatsing van de 8m hoge geluidsschermen. Op de zuidzijde (rijrichting Antwerpen) vinden grondwerken plaats. Naast de zijbermen wordt ook de middenberm aangepakt waarop nieuwe verlichtingspalen, jerseys en technische installaties geplaatst worden.  Omdat we tijdens deze werkzaamheden het aantal rijstroken behouden, blijft de hinder beperkt. Het verkeer moet wel rekening houden met versmalde rijstroken en een verminderde maximumsnelheid van 70 km/u. Doordat de pechstrook ter hoogte van de werfzone ingenomen wordt, voorzien we op geregelde afstand pechhavens.

Deze werkzaamheden verlopen in verschillende fases:

  • De huidige werken in de zijbermen duren tot 3 mei 2019. In het weekend van 3 tot 5 mei vindt een impactvolle fasewissel plaats. De werf verhuist dan van de zijbermen naar de middenberm. Omdat dit bijkomende hinder geeft, raden we automobilisten aan om voor vertrek de actuele verkeerssituatie te checken.
  • Op de noordzijde van de E17 - rijrichting Gent - vinden vanaf 6 mei tot 5 juli 2019 werkzaamheden plaats aan de middenberm. Nadien verhuist de werf terug naar de zijbermen en dit tot juli 2020.
  • De werkzaamheden op de zuidzijde van de E17– rijrichting Antwerpen – zijn minder uitgebreid. Hier vinden werkzaamheden aan de middenberm plaats tot eind augustus 2019. Vervolgens wordt de rijbaan van september 2019 tot februari 2020 terug vrijgegeven. Vanaf februari 2020 tot juli 2020 worden werkzaamheden aan de zijbermen uitgevoerd.

Lees meer over de werken aan de E17 >

E34: werkzaamheden ter hoogte van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost 

Vanaf augustus 2019 starten de voorbereidende werken aan de middenberm van de E34 en vervolgens aan de zijbermen van de snelweg ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. Hier wordt een nieuw op- en afrittencomplex gebouwd. De voorbereidende werkzaamheden duren tot juli 2020 en zorgen voor beperkte hinder. We behouden het aantal rijstroken. Verkeer moet er rekening houden met versmalde rijstroken en een verminderde maximumsnelheid van 70 km/u.

Bestemmingsverkeer dat de op- of afrit Waaslandhaven-Oost neemt, moet vanaf september 2019 rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie. De bestaande op- en afrit worden tijdelijk verlengd en het kruispunt met de Canadastraat en de Keetberglaan wordt naar het noorden verlegd. Zo kunnen we Waaslandhaven-Oost openhouden tijdens de bouw van het nieuwe complex.

Fietsers kunnen de werf steeds veilig passeren. We verleggen het fietspad langs de E34 naar het noorden, voorzien een tijdelijke fietsbrug over de E34 en een conflictvrije oversteek van het kruispunt met de Canadastraat en de Keetberglaan.

Lees meer over de werken aan de E34 >