12
oktober
2021
|
15:44
Europe/Amsterdam

Derde EIB-financieringstranche voor Oosterweelproject ondertekend

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Vlaamse Overheid hebben een derde financierings-schijf ondertekend ter ondersteuning van het Oosterweel-project, voor het vervolledigen van de ringweg rond Antwerpen. Beide partijen zetten vandaag in Brussel hun handtekening onder een lening van €250 miljoen, waarmee de tot dusver verstrekte financiering op €500 miljoen staat.

Krap twee jaar na het begin van de werken op de linker Scheldeoever hebben de Vlaamse Ministers Peeters (mobiliteit) en Diependaele (financiën) met de EIB een financiering van €250 miljoen ondertekend voor het Oosterweelproject. Het gaat daarbij om de derde schijf van de beschikbare EIB-financiering voor het project, dat bedoeld is om zowel het verkeer als de levenskwaliteit voor bewoners in de regio te verbeteren. Het project heeft een prijskaartje van in totaal €3,5 miljard.

Met de ondertekening vandaag in Brussel komt het totaal aan EIB-financiering voor het project op €500 miljoen, van een totale beschikbare financieringsfaciliteit van €1 miljard, die in maart 2018 door de EIB goedgekeurd werd. Net zoals de eerdere tranches van de financiering heeft deze schijf van €250 miljoen een looptijd van 40 jaar.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelde bij de ondertekening:

“met de ondertekening van deze derde schijf bewijzen we nogmaals dat de Oosterweelverbinding positief is voor de leefbaarheid en de mobiliteit en dat niet enkel voor Antwerpen maar voor heel Vlaanderen en zelfs Europa. Grote infrastructuurwerken als deze zijn nodig en zullen de mobiliteit in Vlaanderen ingrijpend verbeteren en onze internationale concurrentiepositie alleen maar versterken.”

Minister van Financiën Mathias Diependaele voegde toe:

“Oosterweel is de werf van de eeuw en van cruciaal belang voor de Vlaming, de leefbaarheid van Antwerpen en onze economie. De gunstige financieringsvoorwaarden van de Europese Investeringsbank zorgen voor een voordelige lening, wat onze Vlaamse begroting ten goede komt. Dit akkoord is een win-win voor alle betrokkenen.”

EIB Vice-President Kris Peeters concludeerde:

“Ik ben verheugd dat de Europese Investeringsbank kan bijdragen aan de Oosterweelverbinding door middel van een lening van EUR 1 miljard; nog steeds één van de grootste leningen die de EIB aan een project toekende. Vandaag ondertekenen we daar de derde financieringsschijf van, ten belope van EUR 250 miljoen. Door deze financiering ondersteunen we de tenuitvoerbrenging van een strategisch mobiliteitsproject dat voluit inzet op vlotter en veiliger verkeer met minder impact op de leefomgeving. De voordelen van de ontsluiting zullen niet alleen de lokale burgers en bedrijven ten goede komen maar evenzeer zorgen voor een soepelere doorstroming van het Europees transitverkeer.”