03
maart
2022
|
09:28
Europe/Amsterdam

Doorpersing Groenendaallaan: geluidshinder mogelijk

Maandag 7 maart start de aannemer met de voorbereidende werken voor een eerste doorpersing onder de Groenendaallaan. Via een doorpersing kunnen we leidingen en kokers onder de Groenendaallaan leggen zonder het verkeer te hinderen. 

Eerst graven we twee putten, een persput (nabij McDonalds) en een ontvangstput (nabij Colruyt). Vervolgens persen we de leiding of koker van de persput naar de ontvangsput met behulp van een grote boor. 

Omdat we voor de bouw van de putten damplanken in de grond trillen kunnen omwonenden de volgende twee weken helaas  geluids- en trillingshinder ervaren. We nemen echter heel wat maatregelen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. 

  • We kiezen ervoor om de damwanden in de grond te trillen - in plaats van heien - omdat dit veel minder lawaai maakt. 
  • We monitoren de werken en meten trillingen, zettingen en geluid via meetpunten op de omliggende gebouwen. Zo kunnen we snel ingrijpen bij eventuele problemen. 
  • We voeren de werken uitsluitend overdag uit (vanaf 7 uur ’s morgens) en op weekdagen. 
  • Onze veiligheidsmensen zijn aanwezig op het terrein en volgen de werken van nabij op. 

Het intrillen van de damplanken duurt twee weken. Vervolgens worden de putten gebouwd. De voorbereidende werken zijn begin april afgerond. De twee doorpersingen zullen later in het voorjaar plaatsvinden. 

We voeren volop voorbereidende werken uit rondom het complex Merksem op de Groenendaallaan. We verleggen nu kokers en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van de Bypass. 

locatie doorpersing