07
oktober
2020
|
09:52
Europe/Amsterdam

Duurzame wapeningstechniek zorgt voor gewapende gronden

Samenvatting

De aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht gebruikt een duurzame techniek voor het wapenen van de funderingen voor de bruggen die we in het projectgebied aanleggen.

Voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever bouwen we 10 nieuwe bruggen die geheel of gedeeltelijk gefundeerd zijn op gewapende gronden.Dit is een funderingstechniek waarbij we geen beton storten over een metalen geraamte maar de bewapeningsstructuren in de grond zelf aanbrengen. Deze toepassing is duurzaam en kostenbesparend.

Het bewapenen van de grondkerende fundering is noodzakelijk om de horizontale krachten die ontstaan door wrijving op te nemen.De techniek werd al eerder toegepast voor kleinere kunstwerken en viaducten maar het is uitzonderlijk dat ze op zo’n grote schaal wordt toegepast.Het grootste voordeel hierbij is materiaalefficiëntie omdat een groot deel van de opbouw bestaat uit grond.Deze wordt bewapend met een kunststoffen geogrid (roosterweefsel) die verschuivingen voorkomt. Voor de afwerking gebruiken we schanskorven als bekleding.

Door de grote schaal van het Oosterweelproject vergde dit alles heel wat extra studie- en rekenwerk.Dankzij de goede samenwerking tussen het internationaal studiebureau Arcadis en de aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht was dat echter geen probleem.