20
november
2020
|
09:39
Europe/Amsterdam

Eerste nieuwe seinbruggen van Oosterweel geplaatst - de projectleider aan het woord

Samenvatting

Boven de E17 richting Gent werden eerder deze week de eerste nieuwe seinbruggen van het Oosterweelproject Linkeroever/Zwijndrecht geplaatst. De seinbruggen vormen een onderdeel van de technische installaties die bij de inrichting van snelwegen en tunnels komen kijken. Ideaal moment om de projectleider van deze technische installaties - Thomas Vandewalle - aan het woord te laten.

Dag Thomas, met de THV Jacops-DeckxEM zijn jullie binnen Rinkoniên verantwoordelijk voor de technische installaties. Wat mogen we hieronder verstaan?

Technische installaties vormen eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van de openbare weg. Het gaat dan uiteraard om de openbare verlichting, maar ook om heel wat andere zaken die misschien wat minder vanzelfsprekend zijn. Zo zorgen wij o.a. ook voor de dynamische signalisatie die boven de snelweg geplaatst wordt, voorzien wij de nodige cameradekking voor het Vlaams Verkeerscentrum en zorgen we dat al die installaties de nodige elektrische voeding en data-connectie krijgen. Ook de software om de dynamische borden aan te sturen vanuit het verkeerscentrum is onderdeel van onze opdracht.

Voor fietsers zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat de fietspaden langs het Galgenweel en Blokkersdijk verlicht zijn.

Dat klinkt als een stevige uitdaging?

Dat is het zeker. Lantis – de bouwheer van de Oosterweelverbinding – legde ons heel zware eisen op voor wat betreft de elektromechanische uitrusting van de wegen tijdens zowel de bouwfase, als de uiteindelijke en definitieve situatie. Vooral de eisen voor de tijdelijke wegen hebben voor ons een grote impact. Die tijdelijke wegen worden namelijk zoveel mogelijk ingericht als een definitieve weg. Dat betekent dat de openbare verlichting en dynamische signalisatie op punt moeten staan, ook al zijn ze tijdelijk.

Dus wanneer er een tijdelijke weg gebouwd wordt…

… dan zorgen wij ervoor dat daar de lamp brandt.

Boven de snelweg plaatsen wij ook tijdelijke seinbruggen met de dynamische signalisatie en bijkomende camera’s waar nodig. Door de omvang en complexiteit van dit project wordt er regelmatig van fase gewisseld. De ene tijdelijke weg wordt dan vervangen door de andere, om dan uiteindelijk definitieve stukken snelweg in gebruik te kunnen nemen. Lantis wil die tijdelijke wegen veilig inrichten en dus moeten die ook voorzien worden van openbare verlichting, dynamische signalisatie, cameradekking enz. Telkens opnieuw voor iedere tijdelijke weg.

Zelfs binnen eenzelfde rijbaan kan het verschuiven. In het wegdek leggen we namelijk elektromagnetische ‘lussen’ aan die het Verkeerscentrum op de hoogte houden van de hoeveelheid verkeer en hun snelheid. Het is belangrijk dat die lussen mooi binnen een rijstrook geplaatst worden. Als in een volgende fase die rijstroken dan verschoven worden, moeten ook wij onze lussen verschuiven en moeten we de dynamische signalisatie boven de snelweg aanpassen. Daar komt dus heel wat meer bij kijken dan enkel wegmarkeringen schilderen.

Hoe begin je aan een project als Oosterweel?

Een goede planning en goede afspraken zijn natuurlijk essentieel. We denken altijd verschillende stappen vooruit. Een kabel te vroeg aanleggen kan ervoor zorgen dat die in een volgende fase in de weg ligt of beschadigd wordt. Als we hem te laat leggen, wordt het later misschien moeilijk om de kabel op de voorziene locatie in te graven.

In 2018 hebben we eerst een degelijk elektriciteitsnetwerk opgezet in functie van de werken. Al die openbare verlichting, dynamische signalisatie enz. moet natuurlijk gevoed worden met elektriciteit.

Langs de andere kant is er ook een grote transfer van data en informatie tussen de snelweg, dynamische signalisatie, camera’s en het Verkeerscentrum. In 2019 hebben we hiervoor een tijdelijk verkeersmanagementsysteem uitgebouwd met RSS-borden (Rijstrook Signalisatie) die de maximum snelheid aangeven en VMS-borden waar algemene boodschappen – bijvoorbeeld bij een ongeval – op getoond kunnen worden.

Er zijn veel radertjes en die moeten mooi in elkaar passen. Hiervoor is er een goede afstemming nodig met de andere disciplines binnen Rinkoniên, maar ook met Lantis en andere partners zoals het Verkeerscentrum. Wat me opvalt is dat we met heel veel zeer capabele mensen mogen samenwerken. Ongelooflijk om te zien, want het is heel complexe materie die minutieus op elkaar afgestemd moet worden.

Hoe uitzonderlijk zijn die tijdelijke installaties?

Ik zou durven zeggen ongezien in België. Het gaat om het drukste punt van Vlaanderen, waar we enorme werken moeten uitvoeren. De insteek van Lantis was: de tijdelijke snelwegen, bruggen en knooppunten moeten ‘deftig’ zijn. Kwaliteitsvolle, splinternieuwe tijdelijke installaties voor wat soms omschreven wordt als een open hartoperatie aan ons snelwegennet, terwijl dat volop moet blijven draaien. Verkeersveiligheid is daarbij prioriteit nummer 1.

Tijdens de werken voegen we ook 60 camera’s toe om zo het Verkeerscentrum de tools te geven om te weten wat er op de snelweg gebeurt.

Hoe kijken jullie terug op de eerste jaren van de werf Linkeroever/Zwijndrecht?

Door het uitzonderlijk karakter van de tijdelijke installaties is daar de afgelopen jaren veel van onze aandacht naartoe gegaan. We zagen vooral verschillende, kort op elkaar volgende fasewissels waar voor ons heel wat bij kwam kijken.

2020 ging voor Rinkoniên sowieso het ‘hoogtepunt’ van dit project worden met de bouw en ingebruikname van het tijdelijk knooppunt Antwerpen-West. Het afgelopen jaar is er dan ook enorm veel veranderd, je zou het niet meer herkennen.

Maar net als voor de rest van de wereld bracht Corona een extra uitdaging met zich mee. De werf heeft even stilgelegen, maar voor ons ging de permanentie door. Wanneer er een defect is, staan wij paraat om dat te herstellen. De lamp moet natuurlijk blijven branden.

Samen met Lantis, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Verkeerscentrum en andere partners hebben we enorme bergen werk verzet om de heraanleg van de E17 naar voor te trekken en een jaar sneller dan gepland op te leveren. Er werd heel snel gewerkt en voorbereid, maar veiligheid primeert altijd. Iedereen is er vol voor gegaan om dat mogelijk te maken.

En de komende jaren blijft de druk natuurlijk ook hoog..

Absoluut. Het project is snel uit de startblokken geschoten en blijft op kruissnelheid. De fases zullen nu wel langer zijn, waardoor de inspanning van het plaatsen en verplaatsen van de tijdelijke installaties wat zal verminderen. Nu kunnen we ons meer concentreren op de definitieve installaties langs de nieuwe snelweg.

De geluidsschermen en tijdelijke verbindingsweg langs de R1 nemen heel wat plaats in onze werkzone in, dus dat wordt een uitdaging. En natuurlijk ook de grote fly-overs die niet zonder technische installaties kunnen.

De definitieve installaties zoals eerder deze week op de E17?

Op de E17 plaatsten we inderdaad de drie eerste, definitieve seinbruggen boven de rijbaan richting Gent. De dynamische signalisatie zorgt ervoor dat de weggebruikers op de hoogte zijn van de maximum snelheid, open en afgesloten rijstroken, ongevallen, filevorming en eventuele andere boodschappen vanuit het Verkeerscentrum. We plaatsten ook de definitieve camera’s langs de E17 om het Verkeerscentrum de nodige ogen op de weg te geven. Deze drie seinbruggen worden in de loop van 2021 in gebruik genomen.

Op Linkeroever plaatsen we binnen het Oosterweelproject 78 van die nieuwe seinbruggen met 140 RSS-borden en 8 grote VMS borden. We voorzien 200 nieuwe camera’s voor de definitieve situatie en 1200 verlichtingspalen. Daar gaan we nog wel even mee zoet zijn.

Succes nog!