12
april
2019
|
08:51
Europe/Amsterdam

EIB ondertekent leningsovereenkomst met Vlaamse Regering voor Oosterweel

Samenvatting

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Vlaamse Regering hebben de eerste schijf van een leningsfaciliteit ondertekend in het kader van het Oosterweelproject. De Vlaamse Ministers van Financiën, Lydia Peeters, en van Mobiliteit, Ben Weyts, ondertekenden het contract voor de eerste 150 miljoen euro van de EIB-leningsfaciliteit vandaag in Brussel.

Een jaar geleden ging op de Linkerscheldeoever de schop voor de Antwerpse Oosterweelverbinding in de grond. Het grootschalige mobiliteitsproject moet de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Antwerpse regio structureel verbeteren en zal 3,5 miljard euro kosten. In maart 2018 verklaarde de Europese Investeringsbank (EIB) zich principieel akkoord om tot 1 miljard euro vrij te maken voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. De status van de EIB als supranationale investeringsbank maakt het voor Vlaanderen goedkoper om het project te financieren door de lage rentevoet en lange looptijden die de EIB kan aanbieden. De EIB rekent op deze tranche van 150 miljoen euro slechts een marge van 4 basispunten (0,04%) voor de interestvoet aan, en staat daarnaast ook een maximale looptijd van 40 jaar toe.

Bij de ondertekening van deze eerste tranche, zei Minister Weyts: “De Europese Investeringsbank stelt haar vertrouwen in het Oosterweelproject: één van de grootste mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten van deze eeuw in Europa. Amper een paar jaar geleden geloofde niemand nog in dit project, maar we hebben stap voor stap elke molensteen van rond de nek gehaald en nu is het geloof op alle banken heel erg groot.

Minister Lydia Peeters vult aan: “De gunstige financieringsvoorwaarden die de Europese Investeringsbank nu aanbiedt, zullen ook andere investeerders overtuigen om mee hun schouders onder het project te zetten. Finaal resulteert dit in een globaal lagere rentekost, wat zowel de Vlaamse begroting als de burgers, en in het bijzonder de toekomstige gebruikers van de Oosterweelverbinding, ten goede komt.

EIB Directeur-Generaal Luca Lazzaroli voegde toe: “De EIB is niet alleen maar een Bank, maar ook een Europese Instelling met een heel duidelijk doel: het verbeteren van mensenlevens middels haar investeringen. De EIB heeft door de jaren herhaaldelijk haar geloof in het project uitgesproken en wij zijn blij dat het project nu onderweg is. We verwachten dat de Oosterweelverbinding niet alleen de leefbaarheid, maar ook de mobiliteit in de regio rond Antwerpen duidelijk zal verbeteren en zijn blij dit project te kunnen steunen.”

Vlaams Minister-president Geert Bourgeois zei tot besluit: “Het Oosterweeldossier lag al jaren op apegapen. Het is deze regering die er in geslaagd is om samen met alle partners en belanghebbenden een historische doorbraak te realiseren. Grote infrastructuurwerken als deze zijn nodig en zullen de mobiliteit in Vlaanderen ingrijpend verbeteren.”