10
november
2020
|
14:55
Europe/Amsterdam

Fietsoversteek E34 in Melsele veiliger

Samenvatting

Lantis heeft 62.000 EURO vrijgemaakt voor de verbetering van de fietspaden langs de N450 ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Melsele. De bouwheer van de Oosterweelwerken koos ervoor om de bestaande fietsinfrastructuur op het viaduct te vernieuwen in plaats van een tijdelijke fietsbrug over de snelweg aan te leggen. Dat bleek technisch en budgettair niet haalbaar. De werken werden onlangs afgerond. 

N450

De N450 (Melseledijk) is populair bij fietsers. Het is de kortste weg vanuit station Beveren naar de Waaslandhaven. Vanuit Kallo rij je via de N450 naar de middelbare scholen in Beveren.

AWV werkt sinds januari 2020 aan de vernieuwing van de gewestweg inclusief aanleg van veilige fietspaden die afgescheiden zijn van de rijweg. In oktober werd het viaduct over de E34 aangepakt waarbij Lantis de verbetering van de fietsinfrastructuur op de brug voor haar rekening nam. Op korte termijn wordt ook de fietsoversteek ter hoogte van de Steenlandlaan aangepakt .

De werken passen binnen het Minder Hinderplan Linkeroever. Dat omvat een ruim pakket aan maatregelen die de veiligheid voor fietsers verhogen en de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren en dit in de ruime omgeving van de Oosterweelwerken.