22
mei
2019
|
11:54
Europe/Amsterdam

Fietspaden rondom de Kennedy fietstunnel aangepast voor Oosterweelwerken

Samenvatting

De komende weken staan er enkele ingrepen gepland, om het werfverkeer veilig van de aanmeerlocatie naar het werfwegennet te leiden. Hierbij worden de fietspaden langs het Galgenweel en de Beatrijslaan en enkele toegangen tot de fietserstunnel van de Kennedytunnel tijdelijk afgesloten.

Tijdens de Oosterweelwerken zal er heel wat werfverkeer rijden op de Beatrijslaan. Het is een verbindingsweg tussen de aanmeerlocatie op de Schelde en een netwerk van werfwegen. Het werfverkeer moet er geregeld fietspaden kruisen. Om deze kruisingen veilig te maken voor fietsers, passen we de verkeerssituatie op enkele punten aan.

Veilige toegangen tot Kennedy fietstunnel op de Beatrijslaan

De noordelijke toegangen op de Beatrijslaan tot de Kennedy fietstunnel kruisen met de werfwegen. Aan de zijde van Galgenweel maken we de toegang veilig door het plaatsen van een fietskoker. Hierdoor is deze toegang tijdelijk afgesloten tussen 27/5 en 16/6. De toegang ter hoogte van Burchtse Weel kunnen we niet veiliger maken. Vandaar dat deze toegang - én het noordelijke fietspad op de brug tussen beide toegangen - dicht gaat vanaf begin augustus tot het einde van de Oosterweelwerken. De zuidelijke toegangen tot de fietstunnel (Beatrijslaan zijde Schelde) blijven open.

Zuidelijk fietspad Beatrijslaan (zijde Schelde) afgesloten tijdens aanleg aanmeerlocatie en laden/lossen

Op de Schelde – ter hoogte van Burchtse Weel – komt een aanmeerlocatie voor vrachtschepen. Deze schepen vervoeren bouwmateriaal voor de Oosterweelwerken. Tijdens de aanleg van de aanmeerlocatie en nadien bij laden en lossen (+/- 75 dagen per jaar) sluiten we het zuidelijke fietspad af. Het noordelijke fietspad blijft open en kan in beide richtingen gebruikt worden. We voorzien lichtengeregelde fietsoversteken op de Beatrijslaan. De aanleg van de oversteekplaatsen gebeurt vanaf 6/06 tot begin augustus. De aannemer start ter hoogte van Burchtse Weel en werkt vervolgens richting Kennedytunnel. De hinder tijdens deze aanlegfase is beperkt.

Fietspad Galgenweel gedurende 1 week afgesloten voor aanleg van werfweg (22/06 - 28/06)

Vlak naast het fietspad langs Galgenweel leggen we momenteel een werfweg aan. Om veiligheidsredenen moeten we van 22/6 tot en met 28/6 het fietspad tijdelijk afsluiten. We voorzien een omleiding via de Beatrijslaan, Galgenweellaan en Blancefloerlaan. In deze periode vernieuwen we het asfalt van het fietspad en plaatsen we een afscheiding met scherm tussen de werfweg en het fietspad. Zo kan je er de komende jaren veilig langs de werf fietsen.