29
juli
2019
|
12:23
Europe/Amsterdam

Gewijzigde verkeerssituatie kruispunt Canadastraat - Keetberglaan

Samenvatting

Het tijdelijk op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost wordt gefaseerd in gebruik genomen tussen 2 augustus en 1 oktober 2019.

Vanaf vrijdag 2 augustus starten de Oosterweelwerken op de E34. Het bestaande op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost wordt er vervangen door een nieuw complex dat de veiligheid en vlotte doorstroming voor alle weggebruikers aanzienlijk zal verbeteren.

Om de hinder voor de omgeving tijdens de werken tot een absoluut minimum te beperken, zorgt de aannemer ervoor dat alle verkeersbewegingen mogelijk blijven tijdens de volledige bouwperiode. Daarom wordt de bestaande op- en afrit aangepast. Via tijdelijke wegen zal de afrit verlengd worden en zal het kruispunt Canadastraat/Keetberglaan naar het noorden opschuiven. Ook de fietsverbinding naar de Waaslandhaven blijft mogelijk door aanleg van tijdelijke fietsinfrastructuur. De tijdelijke wegen worden in augustus en september gefaseerd in gebruik genomen. Een overzicht.

Fietsers

  • Het tijdelijke fietspad tussen de Canadastraat en de Keetberglaan gaat in gebruik op 5/8/2019. Dit vrijliggend fietspad ligt ten noorden van het bestaande pad (1).
  • Op 26/8/2019 gaat de tijdelijke fietsbrug over de E34 met aansluiting op het fietspad aan de noordzijde van de snelweg in gebruik (2).

Gemotoriseerd verkeer

  • In de nacht van 9/9/2019 op 10/9/2019 verschuift het kruispunt van de Canadastraat met de Keetberglaan naar het noorden. Tijdens deze nacht wordt ook de verlengde afrit in gebruik genomen (3).
  • In de nacht van 30/9/2019 op 1/10/2019 wordt de verlengde oprit richting Antwerpen in gebruik genomen (4).

Enkele aandachtspunten

  • Tijdens de nachtelijke omzettingen van 9 september en 30 september moet je rekening houden met onderbrekingen en omleidingen. Van zodra de tijdsvensters van de onderbrekingen bekend zijn, plaatsen we deze online.
  • Doordat we de afrit Waaslandhaven-Oost verlengen, wordt de weefzone tussen Sint-Anna Linkeroever en Waaslandhaven-Oost korter. Let op dat je vanaf 10 september tijdig rechts uitvoegt.
  • Het tijdelijke kruispunt Canadastraat/Keetberglaan zal vanaf 1 oktober volledig in gebruik zijn.