19
november
2020
|
15:55
Europe/Amsterdam

Het gaat vooruit op Linkeroever en in Zwijndrecht

Samenvatting

Het gaat vooruit met de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Wie geregeld langs de werven op de E17 of E34 rijdt, merkt de grote veranderingen op. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, geven we graag een tussentijdse update van de 6 belangrijke snelwegwerven. 

1. Renovatie E17 Kruibeke - Zwijndrecht

Welke werken voeren we nu uit? 

We plaatsen 8,5 meter hoge doorzichtige geluidsschermen aan de noordzijde van de E17. De plaatsing van de schermen is begin december 2020 afgerond.

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer richting Gent rijdt op versmalde rijstroken en heeft geen pechstrook ter beschikking.

Lees meer over het geluidsproject stille bermen > 

2. Renovatie E17 Zwijndrecht - Antwerpen-West

Welke werken voeren we nu uit?

We vernieuwen de noordelijke rijbaan van de E17, dit is rijrichting Gent. De werken zijn klaar in het voorjaar van 2021. Dan starten de werken aan de zuidelijke rijbaan.

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer rijdt in beide richtingen op 3 versmalde rijstroken op de zuidelijke rijbaan van de E17. Dit is rijrichting Antwerpen. Het verkeer vanuit E34 en Charles de Costerlaan rijdt op de verbindingsweg naast de snelweg en voegt pas in op de snelweg ter hoogte van de oprit Zwijndrecht.

Lees meer over het toekomstige op- en afrittencomplex in Zwijndrecht > 

3. Nieuw knooppunt Antwerpen-West

Welke werken voeren we uit? 

We bouwen een nieuw knooppunt Antwerpen-West. De werken zijn klaar in 2024. De huidige verkeerssituatie blijft stabiel tot voorjaar 2023.

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer tussen E17 en Kennedytunnel rijdt in beide richtingen op 3 versmalde rijstroken. De verbindingen vanuit E17 naar E34 en vanuit E34 naar Kennedytunnel worden verzekerd via tijdelijke bruggen en wegen. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegers werden omgebouwd tot veilige rechtse afslagstroken.

Lees meer over het nieuwe knooppunt Antwerpen-West > 

4. Renovatie R1 en bouw P+R Linkeroever

Welke werken voeren we nu uit? 

We vernieuwen de oostelijke rijbaan van de R1, dit is de rijbaan vanuit Antwerpen-West richting Sint-Anna Linkeroever. 

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer vanuit Sint-Anna naar Antwerpen-West rijdt op 3 versmalde rijstroken op de toekomstige verbindingsweg. Het verkeer vanuit Antwerpen-West naar Sint-Anna rijdt op 3 versmalde rijstroken op de eerder vernieuwde rijbaan voor verkeer richting Antwerpen-West. 

Bouw park and ride Linkeroever

Naast de R1 bouwen we de nieuwe P+R Linkeroever. Het parkeergebouw bereikte half oktober zijn hoogste punt en zal in het voorjaar van 2021 bouwklaar zijn. Dan starten we met de inrichting van de P+R en met de aanleg van de toegangswegen rondom het gebouw. De opening van de P+R is voorzien voor januari 2022. 

Lees meer over de nieuwe P+R Linkeroever > 

5. Nieuw knooppunt Sint-Anna Linkeroever

Welke werken voeren we nu uit?

Net ten zuiden van het knooppunt Sint-Anna Linkeroever bouwen we een ecoduct dat de natuurgebieden Het Vlietbos en Het Rot met elkaar verbindt.

Het ecoduct wordt vanaf de zomer van 2021 tijdelijk gebruikt als omleidingsbrug voor verkeer tussen de E34 en de Charles de Costerlaan. Dan starten we namelijk met de bouw van een nieuw knooppunt Sint-Anna Linkeroever. 

Hoe rijdt het verkeer? 

Het verkeer tussen E34, R1 en Charles de Costerlaan slingert via tijdelijke wegen rondom de pijlers van de toekomstige ecobrug.

Lees meer over het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever >

6. Vernieuwing E34 en bouw aansluitingscomplex Waaslandhaven-Oost

Welke werken voeren we nu uit?

Op de E34 vernieuwen we de rijbaan richting Antwerpen tussen Sint-Anna Linkeroever en Waaslandhaven-Oost. In de volgende fase is de rijbaan richting Zelzate aan de beurt. De vernieuwing van de E34 is klaar in de zomer van 2021.

We bouwen een nieuw op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost. Het nieuwe complex wordt tussen januari en december 2021 gefaseerd in gebruik genomen. 

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer rijdt in beide richtingen op de rijbaan richting Zelzate op 2 versmalde rijstroken.

Verkeer dat de snelweg wil verlaten in Waaslandhaven-Oost neemt direct na het knooppunt Sint-Anna Linkeroever de verlengde afrit. Verkeer dat de snelweg wil oprijden in Waaslandhaven-Oost kruist de snelweg via de oude oprit.

Lees meer over het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost >