28
februari
2019
|
08:38
Europe/Amsterdam

Hoe ziet de linkerscheldeoever eruit na de Oosterweelwerken?

Samenvatting

Tijdens de Oosterweelwerken krijgt de zuidelijke Scheldeoever, ten noorden van het Sint-Annabos, een andere vorm. De huidige oever krijgt tussen Blokkersdijk en Sint-Annekeplage twee nieuwe inhammen.

Deze inhammen komen onder de getijdenwerking van de Schelde te staan. Afhankelijk van het tij zullen deze gebieden onder of boven water liggen. Op die manier ontstaat er een zone voor een getijdenbos en een geschikte locatie voor slikken en schorrenvegetatie. Langs de inhammen komen verhoogde dijken met een nieuw Jaagpad.

Waarom krijgt de nieuwe Scheldeoever deze vorm?

Daar zijn twee redenen voor. De eerste is de bouw van de nieuwe Scheldetunnel die Linkeroever verbindt met de haven op rechteroever. De tweede reden is het verhogen van de Scheldedijken tot de hoogte van het Sigmaplan, zodat de oevers beter beschermd worden tegen overstromingen.

Voor de bouw van de Scheldetunnel wordt een deel van de bestaande oevers weggegraven om de tunnel vanop het land aan te sluiten op de tunneldelen die op Scheldebodem komen. Na deze werken wordt een nieuwe dijk gebouwd. De nieuwe dijken worden echter een stuk hoger dan de oude. Dit heeft te maken met het Sigmadijkenplan van de Vlaamse overheid. In het kader van dat plan worden alle dijken van kwetsbare zones verhoogd en verstevigd.

De dijken herbouwen bovenop de oude dijken is ter hoogte van het Sint-Annabos echter geen optie. De ondergrond van de oever is niet stevig genoeg om de nieuwe, hogere dijken te dragen. De nieuwe dijken komen daarom meer landinwaarts te liggen. Die ligging van de dijken wordt aangegrepen om de ecologische waarde van het gebied achter de nieuwe dijken te verbeteren. Het voormalige deel van het Sint-Annabos wordt dan deels een getijdenbos en slikken- en schorrengebied. Een nieuwe biotoop voor waterflora en -fauna.