01
september
2022
|
16:56
Europe/Amsterdam

Houten zichtscherm tussen Merksemsestraat en Oosterweelwerf

Om de Merksemsestraat op den Dam fysiek beter af te schermen van de nabijgelegen Oosterweelwerf plaatsten we de afgelopen dagen een houten zichtscherm op de werfgrens. 

Merksemsestraat1

Eind september breiden we de werfafsluiting tussen het Lobroekdok, de Denderstraat en de Merksemsestraat verder uit. Zo beperken we de overlast op de braakliggende gronden en verhogen we het fietscomfort richting de IJzerlaan fietsbrug. 

Momenteel vinden in deze zone uitsluitend kleinere Oosterweelwerken plaats. We bouwen een veilige werfinrit aan de Slachthuislaan en gebruiken het braakliggende terrein voor tijdelijke opslag van bouwmateriaal. De eerste grote werken in deze zone zijn voorzien voor 2023. Dan starten we onder meer met het verlengen van het IJzerlaankanaal en bouwen we de eerste polderwanden voor de verdiepte ring.