10
december
2020
|
16:31
Europe/Amsterdam

Inrichting veiligere fietsoversteek kruispunt Zwijndrechtsestraat/Pastoor Coplaan afgerond

Samenvatting

Aan het kruispunt van de Zwijndrechtsestraat en de Pastoor Coplaan werd de afgelopen weken de fietsoversteek veiliger ingericht. Woensdagnamiddag werd deze werf door onze aannemer afgerond en het kruispunt terug vrijgegeven.

Sinds midden oktober was aannemer Hertsens in de weer om de fietsoversteek op het kruispunt van de Zwijndrechtsestraat en Pastoor Coplaan veiliger in te richten. Het traject voor fietsers vanuit Burcht richting Zwijndrecht was gevaarlijk ter hoogte van dit kruispunt. 

Door deze fietsoversteek veiliger in te richten optimaliseren we verder het bestaande fietsnetwerk in Zwijndrecht, wat aansluit op het fietsnetwerk dat we aanleggen in het kader van de Oosterweelwerken en de fietspaden van Ringpark West. Zo dragen we bij aan de modal shift, waarbij we inzetten op duurzame alternatieven voor het autoverkeer.

We hebben het in- en uitrijden van de Zwijndrechtsestraat met de fiets veiliger gemaakt door hier aparte fietsstroken voor te voorzien. Ook het kruisen van de Zwijndrechtsestraat zelf is veiliger. Hiervoor hebben we de rijbanen om de Zwijndrechtsestraat in en uit te rijden anders ingedeeld en een extra groeneiland voorzien. Zo wordt de oversteekbreedte voor fietsers gereduceerd, wat het risico op een conflict met een auto kleiner maakt. Ook voor voetgangers is een oversteek voorzien.

Ook de afrit in Zwijndrecht werd opnieuw ingericht

De afrit in Zwijndrecht - voor verkeer komende van Gent - werd eveneens opnieuw ingericht. Ter hoogte van het kruispunt werd de bestaande rijbaan opgesplitst in twee rijstroken. De linkse voor verkeer dat richting Zwijndrecht wil rijden. De rechtse voor het verkeer richting Zwijndrechtsestraat en Burcht.

Deze ingreep maakt het hele kruispunt leesbaarder voor fietsers.