21
oktober
2019
|
16:53
Europe/Amsterdam

Lancering ‘De Grote Verbinding’

Samenvatting

De stad Antwerpen lanceerde vandaag samen met haar partners de campagne voor ‘De Grote Verbinding’. Met dat toekomstproject bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt daarbij de Ring rond en zorgt voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. De overkapping stuurt dan weer de auto’s in de toekomst onder de grond en verbindt bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht. Er wordt gezocht hoe lokaal (werk)talent mee De Grote Verbinding kan realiseren, en het grote publiek is welkom voor toelichting op twee Ringdagen eind november.

“Antwerpen staat voor het mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de eeuw. ‘De Grote Verbinding’ wordt één van de grootste werven van Europa. De verandering die dit generatieproject met zich gaat brengen, zal ongezien zijn. De opwaardering van hele wijken, vooral in de buurten die het vandaag moeilijker hebben, is een ongelofelijke opportuniteit. Antwerpenaren mogen daar terecht fier op zijn”, zegt burgemeester Bart De Wever.

“We ontwarren niet alleen de mobiliteitsknoop rond Antwerpen, maar creëren ook nieuwe economische, sociale, recreatieve en ecologische verbindingen die de stad hertekenen”, beaamt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Antwerpen maakt de volgende jaren een reuzensprong op het vlak van levenskwaliteit, en iedereen mag dat weten. Vandaar deze campagne.” Daarom kreeg dit toekomstproject de overkoepelende naam ‘De Grote Verbinding’.

Campagnebeeld De Grote Verbinding

Toekomstverbond

Met het Toekomstverbond dat ze sloten in maart 2017, engageerden de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en de intendant zich om de Antwerpse Ring te vervolledigen en te overkappen. Maar ook om te gaan voor minder autoverkeer (modal shift) en om met het haventracé een alternatief te vinden voor de noordelijke route rond de stad.

“Met het Toekomstverbond is de eerste stap gezet naar een oplossing voor zowel de mobiliteit als de leefbaarheid van de stad. En bij uitbreiding voor Vlaanderen en Europa,” vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. “Door het doorgaand verkeer en havenverkeer weg te halen van de Ring, verminderen we het sluipverkeer, de kans op ongevallen en de files. Zo blijven Antwerpen en zijn haven een motor voor de Vlaamse en Europese economie.”

De Grote Verbinding vertelt het verhaal van de grootse en historische transformatie van de Antwerpse Ring in de komende jaren. Hiermee komt er bovengronds ruimte vrij om goed te leven, met volop groen en schonere lucht. Door het verbinden van bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring wordt de stad weer één geheel.

Daarnaast werken alle partners en relevante stakeholders aan een vermindering van gemotoriseerd auto- en truckverkeer in de regio en haven. De stad en Vlaanderen ambiëren een modal shift van 50/50 om de regio leefbaar en bereikbaar te houden. Om dit te bereiken, worden tal van maatregelen getroffen. Weg- en fietsinfrastructuur wordt verbeterd. De Lijn zet nieuwe tramlijnen in en de NMBS breidt het voorstedelijke treinaanbod uit. Havenbedrijf Antwerpen werkt actief aan nieuwe oplossingen voor woon-werkverkeer van en naar de haven, zoals De Waterbus, de Fietsbus en de optimalisatie van collectief vervoer. Ook streven ze naar een modal shift in logistiek transport, door in te zetten op transport via spoor en binnenvaart, en op nachttransport. De stad zet met Slim naar Antwerpen actief in op gedragsverandering via gerichte campagnes, duidelijke communicatie, multimodaal routeadvies, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsoplossingen en tal van samenwerkingen.

De Grote Verbinding in enkele sleutelmomenten

De afgelopen jaren hebben alle partners de plannen verder vormgegeven:

  • In het voorjaar van 2018 gaven heel wat prominenten de eerste spadesteek voor de werken op Linkeroever.
  • Na uitgebreid overleg met burgers en partners kregen 18 projecten voor een meer leefbare stad in juni 2018 groen licht.
  • Momenteel worden de werken op rechteroever verder voorbereid, om begin 2020 de omgevingsvergunning aan te vragen.
  • Begin 2020 komen ook de 18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten, opgedeeld in 7 Ringparken en de Scheldebrug, in een hogere versnelling met de aanstelling van de ontwerpteams voor deze projecten.

Het afgelopen jaar hebben de intendant, de overheden en de burgerbewegingen daarbij intensief samengewerkt om op resterende knelpunten op de Ring de verkeersafwikkeling verder uit te werken. Aan het Noordkasteel kan een groter deel van de Oosterweelknoop overkapt worden en kan er meer natuurgebied behouden blijven, net als het historisch meest waardevolle deel van SAMGA-silo’s. Ook het op- en afrittencomplex aan de Groenendaallaan en aan de Schijnpoortweg worden op dit moment verder uitgewerkt. Met een oplossing voor deze knelpunten kunnen de toekomstige ontwerpteams zich van bij de start concentreren op het uittekenen van het nieuwe groen- en stadsgebied op en langs de Ring. Met de aanstelling van de ontwerpteams wordt elke cluster samen met burgers en partners verder uitgewerkt naar een uitvoerbaar plan. Voor de eerste twee Ringparken – Ringpark West en Ringpark Groene Vesten – worden de ontwerpteams nog dit jaar aangesteld. Voor de andere Ringparken en de Scheldebrug wordt gemikt op 2020.

“We staan voor een ongezien stadsontwikkelingsproject dat enorm veel kansen en opportuniteiten biedt voor de stad”, weet Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en de haven. “Woonwijken die de Ring destijds doormidden heeft gesneden kunnen we nu opnieuw bij elkaar brengen. Ik denk daarbij onder andere aan Borgerhout, Berchem, Dam, Merksem,… . We kunnen zo ruimte bieden voor nieuw groen en parken maar ook mogelijkheden voor ontwikkeling. Daarnaast staat een betere bereikbaarheid van de Antwerpse haven centraal in de basisdoelstellingen van Oosterweel, door het haven- en industriegebied op een directe manier te verbinden met de hoofdwegen.”

Ringdagen 26 en 27 november

Op dinsdag 26 en woensdag 27 november organiseren alle partners samen voor de derde keer Ringdagen. Hier kan iedereen ontdekken waar de projecten - de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug – vandaag staan en wat de volgende stappen op de planning zijn voor elk project. De Ringdagen gaan door van 15 tot 21 uur in de vernieuwde Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 2000 Antwerpen.

Lokaal talent bouwt mee

De Grote Verbinding wil zoveel mogelijk Antwerps talent laten meebouwen. Samen met haar partners werkt de stad een plan uit om te zorgen voor de juiste opleidingskansen, talent op te sporen en jongeren vanuit de schoolbanken te begeleiden naar deze ambitieuze bouwwerf.

Schepen voor werk, marketing en communicatie Claude Marinower: “Met een grote campagne in en buiten Antwerpen willen we dit prachtige project in de verf zetten. Behalve mensen informeren over de werken en de impact op de mobiliteit willen we hen ook uitnodigen om hun steentje bij te dragen. Enerzijds door zich te laten horen bij de verdere uitwerking van de vele plannen, anderzijds door zelf fysiek mee te bouwen aan hun eigen stad.”

Meer info

Alle info over De Grote Verbinding is te vinden op www.degroteverbinding.be.

Wil je ontdekken wat de rol van de Oosterweelverbinding is binnen dit verhaal? Dat lees je hier.

Campagnebeeld De Grote VerbindingDe campagne over 'De Grote Verbinding' is ook in het straatbeeld te zien.