03
juni
2020
|
15:35
Europe/Amsterdam

Lantis kiest aannemers voor bouw Scheldetunnel en realisatie tunneltechniek

Samenvatting

Lantis heeft de aannemers aangesteld die zullen instaan voor de bouw van de Scheldetunnel en het ontwerp en de uitvoering van de verkeers- en tunneltechnische installaties.

De Tijdelijke Handelsvereniging COTU, een combinatie van de Belgische bouwbedrijven Besix, Bam Contractors, Deme en Jan de Nul, kreeg de opdracht voor de bouw van de Scheldetunnel toegewezen. ENGIE Fabricom staat in voor het ontwerpen en realiseren van de technische installaties in de verschillende tunnelcomplexen.

Beide contracten kunnen deels worden opgestart nog zonder dat Lantis een omgevingsvergunning voor de werken op Rechteroever heeft gekregen.

De gunning van de opdracht stelt de geselecteerde aannemers in staat om het voorbereidende studiewerk dat reeds door ons werd verricht af te ronden. Zo kunnen de hoofdwerken aan de Scheldetunnel een vliegende start nemen eens de omgevingsvergunning is toegekend
Peter Vanhoegaerden, operationeel directeur Lantis

Ook voor de Verkeers- en Tunneltechnische installaties zet een team van ENGIE Fabricom zich klaar om parallel met de bouw de tunnels technisch voor te bereiden op een veilige en vlotte rijervaring. ENGIE Fabricom neemt zowel het ontwerp als de realisatie en het onderhoud van alle installaties, zoals verlichting, ventilatie, communicatie en brandbeveiliging, voor zijn rekening. Het doet daarvoor een beroep op de expertise en ondersteuning van andere ENGIE-filialen (Tractebel, Axima en Cofely) en andere partners. 

 

Omgevingsvriendelijke voorbereiding 

De ondertekening van beide contracten is één van de laatste stappen in een voorbereidingstraject dat maar liefst 15 jaar geleden begon. Om tijdelijke natuurschade tijdens de uitvoering van de werken te compenseren realiseerde Lantis de natuurgebieden Burchtse Weel en Middenvijver. Burchtse weel werd ingericht als overstromingsgebied waar zich nieuwe slikken en schorren kunnen vormen. In 2007 veranderde de Middenvijver van een schraal en dor landschap in een waterrijk natuurgebied.

Vorig jaar werd gestart met de bouw van de kademuur voor het tijdelijke bouwdok in Zeebrugge. Daar worden de tunnelelementen voor de Scheldetunnel gemaakt, waarna ze over water naar Antwerpen worden gebracht.

Het voorbereidend traject zette niet alleen in op een betere leefomgeving, maar is ook gericht op het beperken van de hinder en de duur van de werken. In dat kader werden verschillende nutsleidingen op voorhand verplaatst om de bouw van de Scheldetunnel niet te hinderen. Om het verkeer naar de haven zo vlot mogelijk te houden tijdens de werken, legde Lantis in 2018 de Kastelweg opnieuw aan. Zo kan deze als omleidingsweg dienen tijdens de werken.

 

Derde Scheldekruising 

Ruim 50 jaar na de Kennedytunnel en 30 jaar na de Liefkenshoektunnel, bouwen we met de nieuwe Scheldetunnel de derde Scheldekruising. De tunnel vertrekt aan de knoop Sint-Anna op Linkeroever en gaat onder de grond tussen het Sint-Annabos en Blokkersdijk. Ter hoogte van het Noordkasteel op Rechteroever komt hij weer boven en geeft zo aansluiting op de zuidelijke haven en het Eilandje in het noorden van de stad. De 1,8 km lange tunnel telt twee kokers voor wegverkeer met telkens 3 rijstroken. Voor fietsers is er een aparte koker voorzien.

De Scheldetunnel is het tweede van de 5 onderdelen van Oosterweelverbinding. In 2018 startte het eerste deel van de werken met de herinrichting van de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht. Na de Scheldetunnel volgen nog het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en het verdiepen en overkappen van de noordelijke Ring op Rechteroever.

De omgevingsvergunning die nodig is om de werken op Rechteroever op te starten, werd enkele weken geleden ingediend. Het publieke inspraakproces start binnen enkele dagen op. Lantis hoopt de vergunning eind november te verkrijgen.