12
maart
2021
|
12:18
Europe/Amsterdam

Lantis verzamelt bodemstalen langs de Ring in Merksem

Proefboringen in maart tussen Ring en wijk Rietschoorvelden

In maart start Lantis met het nemen van bodemstalen van de grond tussen de Ring en de wijk Rietschoorvelden. Dat doen we om zicht te krijgen op de samenstelling van de grond. Zo kunnen we beter inschatten hoe de bodem zal reageren op graafwerken. Deze zomer starten we immers met het verleggen van de Schijnkokers. Deze bufferbekkens beschermen de wijk Rietschoorvelden tegen wateroverlast. Om dat ook tijdens de werken aan de Ring te kunnen garanderen, moeten de kokers eerst verplaatst worden.

 

Staalnames op 22 locaties

Op 22 verschillende locaties langs de wijk doen we proefboringen. Dat gebeurt met een aangepaste vrachtwagen, een rupsvoertuig of, als de ruimte beperkt is, met een handboring. Er wordt een gat geboord tot op 10 meter diepte om een staal te nemen. Daarna wordt de opening weer hersteld en kunnen de stalen onderzocht worden. De hinder voor de omgeving is zeer beperkt. Op plekken waar er minder ruimte beschikbaar is zal het struikgewas worden bijgesnoeid. Er worden geen bomen gerooid voor de staalnames.