26
juli
2021
|
15:05
Europe/Amsterdam

Lantis voert bijkomend onderzoek uit naar PFAS vervuiling in Lobroekdok

Samenvatting

Lantis - de bouwheer van de Oosterweelverbinding – voert bijkomend onderzoek naar bodemverontreiniging uit in het Lobroekdok.

Ter voorbereiding van de Oosterweelwerken voert Lantis een uitgebreid bodemonderzoek uit. Vanuit de overheid wordt zo'n bodemonderzoek opgelegd voor de start van infrastructuurwerken. Dat bodemonderzoek werd ook in 2016-2018 uitgevoerd in het projectgebied op Linkeroever en in Zwijndrecht voor de start van de werken daar.

Dit milieuhygiënisch bodemonderzoek vond ook reeds op Rechteroever plaats. Uit voorzorg wordt - van het Noordkasteel, langs het Albertkanaal tot aan de Masurebrug in Merksem en knoop Antwerpen-Oost in Borgerhout – bijkomend onderzoek verricht op de aanwezigheid van PFAS. Vorige week startten we met bijkomend onderzoek in en rond het Lobroekdok om de eventuele aanwezigheid van PFAS in kaart te brengen.

    Na afloop van dit onderzoek zal de onafhankelijke bodemsaneringsdeskundige de analyseresultaten verwerken in het milieuhygiënisch bodemonderzoek.

    • Meer informatie over wat de Oosterweelwerken te maken hebben met de PFAS-vervuiling kan je hier terugvinden.
    • Algemene informatie en communicatie over PFAS en de vervuiling in Vlaanderen vind je hier.