23
maart
2021
|
09:04
Europe/Amsterdam

Lantis zet eerste stap voor afbraak Viaduct Merksem

Samenvatting

Op 23 maart vroeg Lantis de vergunning aan om een reeks voorbereidende werken op te starten langs de Ring in Merksem, Deurne en Antwerpen-Dam. Deze werken maken de ondergrond vrij van obstakels zodat het Viaduct van Merksem afgebroken en vervangen kan worden door een verdiepte Ring. Voorafgaand aan die werken beginnen eind april al enkele nutswerken bij de Groenendaallaan tussen Luchtbal en Merksem. Deze werken brengen plaatselijke hinder met zich mee.

4 stappen om de Ring te verdiepen

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, zet vanaf deze zomer de eerste stap om het Viaduct van Merksem af te kunnen breken en tegen 2030 te vervangen door een verdiepte Ring met overkappingen en tunnels.

Stap 1: Ruimte maken om de Ring te verdiepen (zomer 2021 tot begin 2022)

Langs de Ring bij Merksem, Deurne en de Damwijk gaan al enkele eerste wanden van de toekomstige verdiepte Ring in de grond. Tegelijkertijd worden nutsleidingen verlegd die in de weg liggen van de werken. In Merksem worden ook de ondergrondse kokers, die de naburige wijk beschermen tegen wateroverlast, verlegd. Zo blijft de wijk altijd beschermd.

Stap 2: Bouw van de Bypass (2022-2024)

De Bypass is tijdelijke snelweg die tegen de bestaande Ring aan komt te liggen. De Bypass is nodig om het snelwegverkeer mogelijk te houden tijdens de werken om het Viaduct van Merksem af te breken en de nieuwe Ring te bouwen.

Stap 3: Afbraak van de bestaande Ring en bouw van de nieuwe Ring (2024-2029)

Eens de Bypass in gebruik is, kan het grote werk beginnen. Eerst verdwijnt de huidige Ring, dan wordt de sleuf voor de nieuwe Ring uitgegraven en bouwen we in de sleuf de nieuwe Ring. Van zodra die klaar is, kan de Bypass weer afgebroken worden.

Stap 4: Afwerking en inrichting van de Ringparken (2030)

De volledige Oosterweelverbinding gaat in gebruik en de omgeving, de vrijgekomen ruimtes op de overkappingen en eerdere werfzones krijgen hun finale inrichting volgens de plannen van de Ringparkontwerpers.

Vergunningsaanvraag voor de eerste stap

Lantis diende de vergunningsaanvraag in voor de eerste reeks werken. Het ingediende dossier zal voor iedereen raadpleegbaar zijn tijdens het openbaar onderzoek dat vermoedelijk in de loop van mei plaats zal vinden. 
Deze zomer volgt een nieuwe vergunningsaanvraag voor de tweede stap, de bouw van de Bypass.

Nutswerken langs de Groenendaallaan vanaf eind april

Als voorbereiding op de eerste reeks werkzaamheden starten in de laatste week van april enkele nutswerken langs de Groenendaallaan. Deze werken zullen plaatselijk hinder met zich meebrengen. Lantis bereidt de komende weken de communicatie voor om de buurtbewoners en bedrijven hierover in te lichten. Je verneemt er binnenkort meer over op www.oosterweelverbinding.be.

Planning van de werken aan de Ring op Rechteroever