30
september
2019
|
13:10
Europe/Amsterdam

Leefbaarheidsprojecten Linkeroever/Zwijndrecht zijn bekend

Samenvatting

Oosterweel staat - naast betere mobiliteit en verkeersveiligheid - ook voor een leefbare omgeving. Die krijgt stilaan vorm met leefbaarheidsprojecten zoals de Stille Bermen op Linkeroever en in Zwijndrecht en de verfijning van het fietsnetwerk.

Dat de Oosterweelwerken intussen op kruissnelheid zitten, merk je vandaag onder andere op de E17 en de E34. Daar werken we volop aan vlot en veilig verkeer. Oosterweel staat ook voor een leefbare omgeving. Die krijgt stilaan vorm met leefbaarheidsprojecten zoals de stille bermen op Linkeroever en in Zwijndrecht en het voltooien van het fietsnetwerk.

Op 25 juni 2018 koos de Vlaamse regering de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. De geluidsprojecten Stille Bermen Zwijndrecht-Burcht en Stille Bermen Linkeroever en het project ‘Voltooien fietsnetwerk’ van Team West werden geselecteerd. Het afgelopen jaar werkten alle betrokken partijen intens samen om deze projecten verder vorm te geven. Lantis, het ontwerpteam Team West, intendant Alexander D’Hooghe, overheden, natuurorganisaties, burgerbewegingen, e.a. zaten hiervoor geregeld samen rond de tafel.

Stille Bermen voor Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever

In het kader van de ‘Stille Bermen’ plaatsen we geluidsbermen en -schermen rond de snelwegen in het projectgebied die Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever doorkruisen. Samen met het verlagen van de maximumsnelheid naar 90km/u en de aanleg van een geluidsarm wegdek, verhogen we de leefbaarheid van de omgeving door de geluidsoverlast sterk te verminderen.

Voltooien fietsnetwerk

Het bestaande en reeds vergunde fietsnetwerk op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt uitgebreid met verschillende nieuwe en verbeterde fietsverbindingen.

In de eerste fase wordt prioriteit gegeven aan de verbinding tussen het fietspad aan de Scheldetunnel tot aan de fietsbrug over de Schelde, inclusief het korte stuk overkapping over de E17. Dit sluit aan op de toekomstige Scheldebrug.

Alle fietssnelwegen die we in het projectgebied aanleggen, zullen 6 meter breed zijn.

Lees hier meer over het voltooien van het fietsnetwerk.

Benieuwd naar hoe we deze projecten inpassen in de omgeving? Bekijk via deze interactieve kaart hoe de toekomstige omgeving er zal uitzien. Vergelijk de originele situatie met het reeds vergunde project én met het project inclusief leefbaarheidsprojecten. Zoom in tot op hoog detailniveau en bekijk knappe 360° panoramabeelden vanuit zes verschillende standpunten.

Wat met Rechteroever?

De uitgewerkte leefbaarheidsprojecten en het voorafgaande traject dienen als inspiratie voor de leefbaarheidsprojecten van de rechter Scheldeoever. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden, nemen we mee in het verdere ontwerptraject. Van zodra hier meer informatie over beschikbaar is, kan je deze terugvinden op de algemene website van de Oosterweelverbinding.