26
april
2021
|
16:10
Europe/Amsterdam

Met PFOS vervuilde grond wordt niet afgevoerd

Samenvatting

Naar aanleiding van de berichtgeving van vandaag, preciseert Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, graag enkele zaken in verband met de historische bodemvervuiling op Linkeroever en hoe hiermee wordt omgesprongen.

De bodemverontreiniging kwam dankzij de grondige voorbereiding van de Oosterweelwerken aan het licht. Het gaat om een historische vervuiling die met de hulp van een gespecialiseerd studiebureau grondig in kaart werd gebracht. Onder het motto 'meten is weten' benadrukt Lantis dat het beter is om dergelijke verontreinigingen op te sporen en verantwoord te behandelen. Lantis volgt hierbij de geldende regelgeving in samenwerking met de daartoe bevoegde instanties, waaronder OVAM.

Lantis begrijpt en deelt de zorg in verband met de behandeling van deze grond. Milieu en leefomgeving behoren tot de absolute topprioriteiten van het Oosterweelproject. In samenspraak met OVAM werd de beste methode bepaald om met deze grond om te springen. Daarbij worden kosten noch moeite gespaard. De grond met de hoogste PFOS-concentratie wordt afgescheiden en afzonderlijk verwerkt. Dat houdt in dat de vervuilde grond boven de grondwaterstand wordt aangebracht en zal worden afgedekt met een waterdichte folie. Dit laat geen insijpeling van regenwater toe. Op die manier vermijden we uitloging van PFOS-concentraties in de onderliggende grondlagen, of in het grondwater. Het beheer van de historische vervuiling gaat er dankzij de werken dus op vooruit.

Grond blijft binnen het projectgebied 

Lantis wenst te onderstrepen dat vervuilde grond niét wordt afgevoerd naar andere locaties buiten het projectgebied. Meer nog, de gronden met een hoge PFOS-concentratie blijven binnen de zone waar de vervuilde gronden worden aangetroffen. Er is dus absoluut geen sprake van verspreiding van vervuilde Oosterweelgronden in Vlaanderen.

"Historische vervuiling van grond is helaas een feit in Vlaanderen. Door haar omvang ontsnapt de Oosterweelwerf niet aan dit fenomeen. Het is dan zaak om hier op de meest verantwoorde wijze mee om te springen: het probleem gedetailleerd in kaart brengen en de grond op een geschikte locatie en met de best beschikbare technieken inkapselen. Als bouwheer van de Oosterweelverbinding brengen we deze vervuiling uit het verleden aan het licht, en zorgen we ervoor dat de milieu-impact met het oog op de toekomst beter wordt beheerd", besluit Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.