04
maart
2020
|
14:29
Europe/Amsterdam

Omgeving maakt zich klaar voor Oosterweelverbinding

Samenvatting

De aannemer die sinds anderhalf jaar aan de slag is om de spoorlijnen over het Albertkanaal te verstevigen met het oog op de toekomstige Oosterweelwerken, rondt deze week zijn werkzaamheden af. Dankzij deze werken moet het treinverkeer straks niet onderbroken worden wanneer er in het Albertkanaal gegraven wordt om de Kanaaltunnels aan te leggen.

De werf aan de spoorlijnen is een van de vele werven die Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, de voorbije jaren opstartte om de omgeving klaar te maken voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. Gronden werden gesaneerd, gebouwen afgebroken, leidingen verplaatst en natuurgebieden gecreëerd. 

We investeerden de afgelopen jaren om en bij de 180 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de hoofdwerken aan de Oosterweelverbinding zo vlot als mogelijk kunnen uitgevoerd worden. Hindernissen werden aangepakt, vervuilingen opgeruimd. Oosterweel kan nu echt van start gaan
Bart Van Camp, directeur Omgeving Lantis

De vergunning die de werken op Rechteroever mogelijk maakt, wordt later deze maand ingediend.

Spoorwegbermen worden spoorwegbruggen

In anderhalf jaar tijd werden de spoorlijnen over het Albertkanaal ter hoogte van Merksem en Antwerpen-Noord verstevigd. De spoorlijnen rustten tot voor kort op bermen, maar het ondergraven van die bermen zou de stabiliteit van de lijnen in gevaar brengen. Daarom werden de bermen vervangen door stevige bruggen die geen risico vormen wanneer er straks in het kanaal wordt gegraven om de Kanaaltunnels aan te leggen. De tunnels vormen de verbinding tussen de bestaande Ring met het toekomstige Oosterweelknooppunt in de haven en omgekeerd.

Tien van de dertien voorbereidende Oosterweelwerven voltooid

Sinds 2007 zijn verschillende voorbereidende werken uitgevoerd die de bouw van de Oosterweelverbinding mogelijk maken. De werf aan de spoorlijnen is inmiddels het tiende voorbereidende werk dat met succes afgewerkt is.Twee werven zijn nog in uitvoering en één wordt dit jaar opgestart. In totaal gaat het om 13 werven, samen goed voor een investering van meer dan 178 miljoen euro.

Bij de uitgevoerde werken zaten ingrepen om de bestaande Ring te kunnen verdiepen en overkappen.

  • Zo zijn onder meer nutsleidingen vlak onder de oppervlakte in diepe leidingenkokers gelegd.
  • De rivier het Schijn die deels onder de Ring liep, werd verplaatst zodat ze evenwijdig naast de Ring ligt.
  • Het Lobroekdok werd gesaneerd om er later de sleuf van de verdiepte Ring in te kunnen bouwen.
  • De Ijzerlaan werd volledig geherprofileerd en sluit nu naadloos aan op de Slachthuislaan. Zo zijn de Singel en de Noorderlaan beter met elkaar verbonden.

Daarnaast zijn er nog werken uitgevoerd om de omgeving voor te bereiden voor de bouw van de Oosterweelverbinding.

  • Gebouwen die pal op het tracé lagen, werden gesloopt. Meteen bij de sloop werd in geval van industriële vervuiling of aanwezigheid van asbest het volledige terrein gesaneerd.
  • Ook een busstelplaats van De Lijn die zich op de toekomstige werf van de Kanaaltunnels bevond, werd deels verplaatst naar de voormalige Belgasite langs het Albertkanaal.
  • Heder (het vroegere Sint Jozefinstituut), een zorginstelling voor kinderen en jongeren met een beperking in de Galjoenstraat, verhuist om dezelfde reden tegen het einde van 2022 naar een nieuwe locatie aan de Rozemaai in Ekeren.

Ook op Linkeroever werden de voorbije jaren de nodige voorbereidingen getroffen voor de Oosterweelwerken die in 2018 van start gingen. Daar werden natuurgebieden Middenvijver en Burchtse Weel ingericht om het groen dat tijdelijk verdwijnt tijdens de uitvoering van de Scheldetunnel en de werken op Linkeroever en Zwijndrecht te compenseren.

  • De Middenvijver werd omgevormd van een opgespoten zandgebied tot een waterrijk natuurdomein. Zo krijgen watervogels een bijkomend alternatief om te broeden tijdens de werken op Linkeroever.
  • De Burchtse Weel kreeg een verbinding met de Schelde. Daardoor komt het weel onder invloed van het getij van de Schelde en kan er zich slikke en schorre vormen. Een rijke biotoop voor watervogels kwam zo tot stand. Dit is een maatregel om de slikke en schorre pal aan de Scheldeoevers die tijdens de bouw van de Scheldetunnel tijdelijk moet wijken, te compenseren.

Bekijk hier een overzicht van alle voorbereidende werken >