08
november
2017
|
16:42
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar bijkomende varianten project-MER Oosterweel

Samenvatting

In het kader van het Toekomstverbond, werd in overleg met alle betrokkenen een lijst met aanvullende onderzoeksvragen opgesteld voor de lopende project-milieueffectenrapportage (MER) van de Oosterweelverbinding.

De dienst MER nam deze op binnen de aanvullende richtlijnen die zij op 14 juli 2017 publiceerde. Deze bijkomende onderzoeksvragen worden momenteel volop onderzocht.

Bij het afsluiten van het Toekomstverbond werden concrete afspraken gemaakt om de mobiliteit en leefbaarheid van de Antwerpse regio te verbeteren. In dat kader stelden BAM, de burgerbewegingen, de stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid in onderling overleg een lijst op met alternatieven en uitvoeringsvarianten als aanvulling op de lopende project-MER Oosterweelverbinding. De project-MER brengt de milieueffecten van de Oosterweelverbinding in kaart en vergelijkt alternatieven en uitvoeringsvarianten met elkaar. Een goedgekeurde project-MER is noodzakelijk om de bouwvergunning voor het project Oosterweelverbinding te kunnen aanvragen.

35 alternatieven en varianten

Het overleg resulteerde in een lijst van 35 alternatieven en varianten voor de bestaande plannen van de Oosterweelverbinding. Deze varianten en alternatieven gaan uit van een ambitieuze modal split van 50/50 in de ruime Antwerpse regio en van een doorgedreven sturing van het verkeer om doorgaand verkeer maximaal rond de stad te leiden, via het havengebied.Deze lijst werd door de dienst MER opgenomen binnen de aanvullende richtlijnen die zij op 14 juli 2017 publiceerde. Dit betekent dat zij bijkomend onderzocht worden binnen de lopende project-MER Oosterweelverbinding.

Enkele alternatieven en uitvoeringsvarianten die momenteel onderzocht worden:

 • Reductie van de kanaaltunnels
  • Reductie van de kanaaltunnel Noord en de kanaaltunnel Zuid tot telkens 1 rijstrook + vluchtstrook inzetbaar als calamiteitenstrook per tunnelrichting
  • Het schrappen van de Kanaaltunnel Noord en het reduceren van de Kanaaltunnel Zuid tot 2×1 rijstrook + calamiteitenstrook
 • Reductie van de Scheldekruising:
  • Een variant van de Scheldekruising met twee rijvakken (zonder vluchtstrook) per rijrichting
  • Een Scheldetunnel met 2×2 rijstroken + vluchtstrook per rijrichting
 • Combinatie van gereduceerde alternatieven uitgaande van reductie over het volledige traject

Bekijk hier de volledige lijst van de 35 punten>

De project-MER Oosterweelverbinding wordt verwacht eind 2019.

Deze project-MER is ook relevant voor de ontwerpwedstrijd voor de overkapping van de Antwerpse Ring, die onder leiding van intendant Alexander D'Hooghe loopt.Lees hier meer over op de website van de intendant, overdering.be