06
oktober
2020
|
15:12
Europe/Amsterdam

Oosterweel zet in op openbaar vervoer en uitbouw fietsnetwerk in het Waasland

Samenvatting

Lantis - de bouwheer van de Oosterweelverbinding - grijpt de hinder die de Oosterweelwerken Linkeroever|Zwijndrecht met zich meebrengen aan om volop werk te maken van een shift naar meer duurzaam vervoer, de zogeheten modal shift.

Lantis grijpt de hinder die de Oosterweelwerken Linkeroever|Zwijndrecht met zich meebrengen aan om volop werk te maken van een shift naar meer duurzaam vervoer, de zogeheten modal shift. Zo zet Lantis vandaag volop in op de uitbouw van multimodale knooppunten en de aanpak van missing links in het fietsnetwerk. 

“Met Oosterweel realiseren we een robuust en veilig verkeersnetwerk. Betere infrastructuur alleen volstaat echter niet om de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Daarvoor hebben we ook een shift nodig naar duurzamere vormen van vervoer. Ook daar maakt Lantis vandaag werk van, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. 

Wie via de Kennedytunnel van en naar Antwerpen rijdt, kan er niet naast kijken. De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn sinds deze zomer op kruissnelheid. Dit heeft heel wat gevolgen voor de weggebruiker. Nu de werf in volle gang is en de verkeerssituatie min of meer stabiel is, concentreert Lantis zich verder op begeleidende maatregelen om de modal shift te stimuleren in de regio Waasland en Antwerpen. De meeste initiatieven zullen nog dit jaar worden uitgevoerd.

In eerste instantie bouwt Lantis multimodale knooppunten uit in de regio.

“We kijken hierbij naar initiatieven die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst blijvende alternatieven aanbieden voor de auto. Die knooppunten brengen het openbaar vervoer, parkeergelegenheid, veilige fietsroutes en -stallingen en deelsystemen voor de auto, fiets en steps samen. In het Waasland voorzien we deze multimodale knooppunten aan het station in Beveren en aan de P+R in Melsele”, zegt Greet Van Wesemael, programmamanager Minder Hinder.

Naast die multimodale knooppunten ligt de focus op de verdere uitbouw van de fietsnetwerken.

“We willen dat fietsers zich vlot en veilig kunnen bewegen binnen de regio. Daarom maken we werk van het wegwerken van de missing links en het optimaliseren van bestaande fietsroutes. Fietspaden of -oversteken worden veiliger gemaakt en we voorzien verlichting. De fietsroutes sluiten aan op de geselecteerde knooppunten in de regio en vormen zo een alternatief voor de verplaatsingen binnen het Waasland, naar de Waaslandhaven en naar het centrum van Antwerpen”, aldus Van Wesemael.

Naast deze maatregelen die Lantis uitvoert, financiert Lantis ook ingrepen die de gemeentes Beveren en Zwijndrecht voorzien voor de uitbouw van een comfortabel fietsnetwerk. Zo kunnen deze versneld worden uitgevoerd. Hiervoor werd een budget vrijgemaakt van 1 miljoen euro per gemeente.

Een goed Minder Hinderplan is meer dan werforganisatie

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding legt Lantis in totaal meer dan 35 km fietspaden aan. Het merendeel van die fietspaden wordt gebouwd langsheen de vernieuwde infrastructuur, de nieuwe verdiepte ring en op de nieuwe overkappingen. Hierdoor kunnen ze pas op het einde van de werken worden aangelegd en in gebruik genomen.

“Ook op rechteroever kijken we daarom nu al naar maatregelen die we kunnen nemen om de doorstroming van en naar Antwerpen te verbeteren tijdens de toekomstige Oosterweelwerken. Zo bouwen we op dit moment reeds een gordel van P+R’s rondom de stad. Die P+R’s sluiten aan op tram- of treinverbindingen en op het bestaande fietsnetwerk. Aan die P+R’s kan je gebruik maken van deelsystemen. Daarnaast bekijken we samen met Antwerpen, de omliggende gemeentes en de vervoersmaatschappijen welke initiatieven we op korte en middellange termijn kunnen nemen om mensen tijdens de Oosterweelwerken de mogelijkheid te bieden om een duurzame verplaatsing te maken in plaats van met de auto op weg te moeten gaan.”, besluit directeur Omgeving Bart Van Camp.