05
januari
2021
|
09:07
Europe/Amsterdam

Oosterweelwerf vanaf 2021 ook zichtbaar op Rechteroever

Met de selectie van de twee laatste bouwconsortia maakt Lantis zich klaar om de werken aan de Oosterweelverbinding, die in 2018 al van start gingen op Linkeroever en in Zwijndrecht, vanaf dit jaar ook volop te starten op Rechteroever. De komende tien jaar zal de verkeersinfrastructuur in Antwerpen een grondige metamorfose ondergaan: verschillende tunnels zullen verschijnen om de Antwerpse Ring finaal rond te maken. Het viaduct van Merksem zal worden afgebroken om plaats te maken voor een verdiepte Ring. De Antwerpenaar kan beginnen uitkijken naar een vernieuwde stad, eentje waar een verkeersveilige infrastructuur de basis vormt voor groene ademruimte.

"Werf van de eeuw"

De werken aan de Oosterweelverbinding zijn van een zelden geziene omvang en vormen een stevige injectie in de Vlaamse economie. Heel wat grote en minder grote Vlaamse bouwbedrijven tekenen de komende jaren present op een van de vele Oosterweelwerven. "We zullen zowel op het land als onder water huzarenstukjes uitvoeren", zegt Peter Vanhoegaerden, operationeel directeur van Lantis. "Dat we daarvoor kunnen rekenen op een brede expertise en de strafste koppen uit onze bouwwereld, stemt ons bijzonder tevreden. De uitdaging wordt stevig, het team dat we verzameld hebben, vormt daarop het beste antwoord", aldus Vanhoegaerden.

Afgelopen zomer stelde Lantis al de aannemers voor de Scheldetunnel en de verkeers- en tunneltechnische installaties aan. Vandaag maakt de bouwheer bekend dat het ook de aannemers heeft geselecteerd die de werken aan het nieuwe knooppunt in de haven, de tunnels op de bodem van het Albertkanaal en de nieuwe Ring van de Oosterweelverbinding voor hun rekening zullen nemen. De twee laatste contracten zijn goed voor een bedrag van om en bij de 3 miljard euro.

Rinkoniên en ROCO

De bouw van het Oosterweelknooppunt, een op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven, en de renovatie van de Royerssluis, is toegekend aan het consortium Rinkoniên. Dat bestaat uit de aannemingsbedrijven Artes Group, CIT Blaton, Mobilis, Stadsbader en Boskalis. Rinkoniên (exclusief Boskalis) is ook de groep die het deel van de Oosterweelverbinding op Linkeroever en bij Zwijndrecht reeds sinds 2018 uitvoert.

"Rinkoniên is verheugd dat het opnieuw een bijdrage kan leveren aan de Oosterweelverbinding die van cruciaal belang is voor Antwerpen, Vlaanderen en de Vlaamse economie. Mede dankzij de goede samenwerking met Lantis, de Afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams Gewest en alle andere stakeholders zien wij de realisatie van dit technische uitdagende deelproject met vertrouwen tegemoet", zegt Niels Verschraege, namens de projectdirectie van Rinkoniên.

De realisatie van de Kanaaltunnels en de werken om de bestaande Ring in het noorden van de stad te vervangen door een verdiepte Ring, werden toegewezen aan de tijdelijke maatschap (TM) ROCO, gevormd door BAM CONTRACTORS, BESIX, CORDEEL, DEME, DENYS, FRANKI CONSTRUCT, JAN DE NUL, VAN LAERE en WILLEMEN INFRA.

"Het deelproject Rechteroever is wellicht de grootste opdracht voor openbare werken die ooit gegund werd in Vlaanderen, en de uitdagingen zijn complex en velerlei. TM ROCO is er zich samen met Lantis van bewust dat het hoofd bieden aan al deze uitdagingen niet zonder slag of stoot zal kunnen verlopen. Tegelijk beseffen Lantis en TM ROCO dat bij deze, vanuit verkeersoogpunt bekeken, "openhartoperatie" in de drukste verkeersas van Vlaanderen, alle maatregelen en voorzorgen die kunnen genomen worden ook dienen te worden doorgevoerd.

De partners van TM ROCO hebben de nodige deskundigheid en ervaring in huis om dit grootschalig infrastructuurproject samen met LANTIS tot een goed einde te brengen", aldus Lode Franken, voorzitter directiecomité TM ROCO.

Werken 2021

De verschillende aannemers gaan in 2021 meteen stevig van start. Midden januari start het consortium COTU in Zeebrugge met de realisatie van het tijdelijke bouwdok. Tegen het einde van dit jaar moeten daar de acht tunnelelementen kunnen gebouwd worden die samen de nieuwe, 1,8 kilometer lange Scheldetunnel zullen vormen.

ROCO start in de zomer met het verleggen van een Schijnkoker naast het viaduct van Merksem. Die werken zijn nodig om daar een tijdelijke verkeersverbinding te maken die het verkeer zal opvangen eens de afbraak van het viaduct van Merksem in 2024 start.

Rinkoniên start eveneens tijdens de zomer de voorbereidende werkzaamheden op voor de realisatie van het Oosterweelknooppunt op Rechteroever. Op Linkeroever en in Zwijndrecht rondt hetzelfde consortium dit jaar de werken aan de geluidsarmere en veiligere E17 af. Ook de gloednieuwe kluifrotonde in Waaslandhaven-Oost, die het havenverkeer vlotter zal afwikkelen, wordt in gebruik genomen.

Minder Hinder en meer Modal Shift

De werkzaamheden op Rechteroever kunnen dit jaar lokaal hinder veroorzaken. De daaropvolgende jaren is bovenlokale hinder mogelijk. Een uitgebreid pakket aan Minder Hinder-maatregelen moet er echter voor zorgen dat de hinder steeds tot een minimum beperkt blijft. Zo wordt er gedurende de werken steeds een maximale capaciteit voor de weggebruikers voorzien. Investeringen in extra fietsinfrastructuur of de opening van nieuwe Park and Ride-gebouwen op Linkeroever, in Merksem en op Luchtbal moeten er dan weer voor zorgen dat de weggebruiker steeds alternatieve, filevrije mogelijkheden heeft voor zijn verplaatsing naar de stad.

De verschillende delen van Oosterweel

OnderdeelAannemersKostprijsRealisatietermijn
Linkeroever & ZwijndrechtRinkoniên: Artes Group, CIT Blaton, Mobilis en Stadsbader400 miljoen euro (excl leefbaarheids-projecten)2018-2025
ScheldetunnelCOTU: BESIX, BAM CONTRACTORS, DEME en JAN DE NUL600 miljoen euro2020-2027
Oosterweelknoop en renovatie RoyerssluisRinkoniên: Artes Group, CIT Blaton, Mobilis, Boskalis en Stadsbader500 miljoen euro2021-2030
Kanaaltunnels en R1-NoordROCO: BAM CONTRACTORS, BESIX, CORDEEL, DEME, DENYS, FRANKI CONSTRUCT, JAN DE NUL, VAN LAERE en WILLEMEN INFRA2,3 miljard euro2022-2030
Verkeers- en tunneltechnische installatiesENGIE Solutions500 miljoen euroUitvoering en onderhoud