05
mei
2022
|
13:13
Europe/Amsterdam

Oosterweelwerken Schijnpoort starten op 9 mei

Vanaf maandag 9 mei starten er verschillende voorbereidende Oosterweelwerken in de omgeving van het verkeerscomplex Schijnpoort in Deurne. Ter hoogte van het Sportpaleis start bouwheer Lantis met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad en een verbeterde oversteek voor fietsers en voetgangers. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat zij de toekomstige Oosterweelwerf veilig kunnen passeren. Door deze werken zal er ter hoogte van het Sportpaleis in beide richtingen slechts één rijstrook van de Schijnpoortweg open zijn tot juli 2022. Er wordt verkeershinder verwacht.

Na de zomer wordt het fiets- en voetpad aan de overkant van het Sportpaleis afgesloten. Daarom legt de aannemer van de Oosterweelwerken vandaag een dubbelrichtingsfietspad aan langs de Schijnpoortweg aan de kant van het Sportpaleis. Ook de oversteek van de Schijnpoortweg en de Bisschoppenhoflaan wordt onder handen genomen en veiliger gemaakt. Dankzij deze aanpassingen kunnen fietsers en voetgangers Schijnpoort zonder hinder passeren tijdens de latere Oosterweelwerken.

fietsoversteek_Schijnpoort

De aannemer past in de komende maanden ook de weginfrastructuur van de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan in deze zone aan. Waar mogelijk zal hij de middenbermen verharden en verouderde traminfrastructuur verwijderen. Dankzij deze ingrepen kan het verkeer tijdens de latere werken steeds blijven rijden. Het kruispunt van de bedrijvenzone Sportpaleis met de Schijnpoortweg wordt eveneens heringericht zodat het verkeer hier vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden.

Verkeershinder komende maanden 

Deze werken zorgen lokaal voor verkeershinder. 

  • In de maanden mei en juni 2022 is er hinder op de Schijnpoortweg ter hoogte van het Sportpaleis. Hier is in beide richtingen slechts één rijstrook open. 
  • In de maand augustus is er hinder op de Bisschoppenhoflaan, met twee rijstroken in plaats van drie aan het kruispunt Bisschoppenhoflaan – Schijnpoortweg. 
  • Vanaf augustus 2022 tot eind 2023 is het Ringfietspad tussen Ten Eekhovelei en Turnhoutsebaan afgesloten. Fietsers rijden om via de Noordersingel. 

Klaar voor het grote werk 

Deze voorbereidende werken zijn nodig om binnenkort met de Oosterweelwerken te kunnen starten. Binnen het Oosterweelproject wordt hier op termijn een nieuw aansluitingscomplex gebouwd dat is ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal er de Ring kunnen oprijden naar het zuiden én richting Nederland. De nieuwe Ring zal hier bovendien onder de Schijnpoortweg gelegd worden. Zo ontstaat een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer.

Lees meer over de werf Schijnpoort