15
januari
2020
|
14:05
Europe/Amsterdam

Op- en afrit Linkeroever deels verlegd vanaf 20 januari

Samenvatting

Op 20 januari start de aannemer met het deels verleggen van op- en afrit Linkeroever voor de aanleg van tijdelijke wegen en bruggen in knooppunt Antwerpen-West. De capaciteit van de op- en afrit zal hierdoor dalen tot het einde van de werken.

In het kader van de Oosterweelwerken wordt het knooppunt Antwerpen-West volledig opnieuw en compacter aangelegd. De aannemer legt tijdelijke wegen en bruggen aan, zodat ook tijdens deze werken alle verkeersbewegingen mogelijk blijven. Om de tijdelijke brug van de E17 richting knoop Sint-Anna/E34 aan te leggen wordt de op- en afrit 6 Linkeroever - vanaf 20 januari - deels verlegd. Hierdoor daalt de capaciteit van de op- en afrit tot het einde van de Oosterweelwerken.

Het huidige knooppunt Antwerpen-West wordt volledig afgebroken en opnieuw aangelegd. Deze heraanleg heeft enkele belangrijke voordelen:

  • het knooppunt zal compacter worden aangelegd, waardoor er 18ha extra ruimte voor bos vrijkomt;
  • de gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden aan de rechterkant gelegd. Dit vermindert het aantal weefbewegingen in het knooppunt en verhoogt de verkeersveiligheid. Vanaf zomer 2020 worden deze linkse in- en uitvoegstroken ook bij de tijdelijke wegen rechts gelegd. Zo verbetert de veiligheid ook al tijdens de werken;
  • op- en afrit Linkeroever kan verhuizen naar de andere kant van het knooppunt en aansluiten op de toekomstige verbindingsweg, wat leidt tot een betere spreiding van bestemmingsverkeer van en naar de snelweg. Op die manier wordt sluipverkeer door de woonkernen verminderd.

Om ook tijdens de heraanleg van het knooppunt alle verkeersbewegingen mogelijk te houden, bouwen we tijdelijke wegen en bruggen die het huidige knooppunt vervangen. Eén van die tijdelijke bruggen - van de E17 naar de E34 - zal gebruik maken van de spoorwegbrug waar vandaag de oprit 6 Linkeroever over loopt. Om die oprit toch open te kunnen houden dient de aannemer de op- en afrit deels te verleggen. Deze werken duren van 20 januari tot en met 15 maart 2020.

Belangrijk: Tijdens deze werken zal op de oprit nog één rijstrook beschikbaar zijn en zal de afrit over twee versmalde rijstroken lopen. Hierdoor daalt de capaciteit van de op- en afrit en verwachten we een langere wachttijd op de Blancefloerlaan en aan het kruispunt van de N70 met de op- en afrit (aan Mediahuis).

(Lees verder onder de kaart)

Na 15 maart blijft de capaciteit van de op- en afrit lager tijdens de volledige periode van de Oosterweelwerken. Meer informatie over de situatie na 15 maart volgt later.

Benieuwd naar hoe het knooppunt er in de toekomst zal uitzien? Bekijk de toekomstige situatie hier.