24
maart
2021
|
13:03
Europe/Amsterdam

Peilbuizen monitoren grondwaterstand tijdens Oosterweelwerken

Lantis legt grootste netwerk van het land aan

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft de voorbije maanden een netwerk aangelegd van 220 peilbuizen waarmee de stand van het grondwater voor, tijdens en na de werken aan de Oosterweelverbinding wordt gemonitord. Op die manier wil de bouwheer het effect van de Oosterweelwerkzaamheden op het grondwaterpeil nauwgezet opvolgen.

"Op basis van reeds uitgevoerde studies weten we dat we geen wijzigingen van het grondwaterpeil moeten verwachten. Maar we zijn verplicht om dit op te volgen en willen dit op de meest nauwkeurige manier doen", zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. "Mochten er afwijkingen worden vastgesteld, dan kan er in een vroeg stadium worden ingegrepen", vult Van Camp aan. 

Locaties

De locaties van de 220 peilbuizen werden, in overleg met de stad Antwerpen en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, door een geohydroloog gekozen. Hij hield bij zijn keuze rekening met kritische of kwetsbare gebieden, zoals natuurzones of bepaalde woonwijken. Dat de peilbuizen nu al geplaatst worden, hoewel de werken op Rechteroever nog niet op volle snelheid zijn, heeft een logische verklaring: "Grondwaterstanden veranderen onder invloed van de seizoenen. Door vandaag al te starten met de registratie hebben we een nulmeting voor een gans jaar", zegt Martijn Goffings, projectleider Bodem voor Lantis.

Online platform

De gegevens die de peilbuizen registreren worden opgevolgd in een online platform. Lantis en de aannemers zullen toegang hebben tot dat platform.

In een later stadium start Lantis ook de monitoring op van andere parameters die beïnvloed kunnen worden door de Oosterweelwerken, zoals de luchtkwaliteit en geluid. "Wij begrijpen ten volle dat burgers zich zorgen maken over het effect van de werken op hun leefkwaliteit", vult Bart Van Camp nog aan. "Daarom investeren we in monitoringsystemen die ons objectieve gegevens moeten bezorgen over de effecten van onze werken. De Oosterweelverbinding zal het leven in en rond de stad finaal flink verbeteren, maar ook de weg daarnaartoe moet zo kwaliteitsvol mogelijk zijn en met respect voor de omgeving worden uitgevoerd."