03
september
2021
|
14:10
Europe/Amsterdam

Proefsleuvenonderzoek in zone toekomstige Bypass

Samenvatting

Vanaf 6 september start de aannemer met een proefsleuvenonderzoek in de zone waar de toekomstige Bypass of tijdelijke Ring gaat komen. Het onderzoek loopt tot in december.

Waarom een proefsleuvenonderzoek?

Om de toekomstige Bypass te kunnen bouwen, moet de aannemer eerst het tracé van verschillende kabels, leidingen en rioleringen in kaart brengen. Dat doet hij onder meer door op bepaalde plaatsen een sleuf in de grond te maken.  

Waar worden de sleuven gemaakt?

De sleuven worden gemaakt in de zone waar de Bypass of tijdelijke Ring zal komen. De aannemer start in de zone naast de bestaande Ring, tussen de Groenendaallaan en het Albertkanaal. Vanaf daar werkt hij verder richting Sportpaleis en Schijnpoort.  

Is er hinder?

De sleuven situeren zich voornamelijk in zones waar geen bewoning is of op privéterrein. Dat betekent dat de werken geen verkeershinder met zich meebrengen.