06
januari
2016
|
14:19
Europe/Amsterdam

Richtlijnen voor het project-MER Oosterweelverbinding gepubliceerd

Dienst MER publiceert definitieve richtlijnen voor het project-MER

Richtlijnen voor het project-MER Oosterweel gepubliceerd

De Dienst Mer heeft de richtlijnen voor de verdere opmaak van het project-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding bekendgemaakt.

De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de reacties en adviezen die tijdens de inspraakperiode in september 2015 werden ingesproken.

Dienst MER publiceert definitieve richtlijnen voor het project-MER voor de Oosterweelverbinding

Van 1 september tot en met 30 september 2015 liep de inspraakprocedure voor het project-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding. Tijdens deze periode kon je suggesties inspreken op het kennisgevingsdossier door zelf uitvoeringsvarianten aan te reiken, onderzoeksmethoden voor te stellen of aandachtspunten te melden.

De Dienst MER verwerkte deze reacties samen met de opmerkingen van verschillende adviesinstanties tot een richtlijnennota. Deze nota vult de kennisgeving aan en beschrijft de werkwijze die het studiebureau moet volgen bij het verdere onderzoek naar de milieueffecten.

Je kan de richtlijnennota raadplegen via de dossierdatabank van www.mervlaanderen.be (dossiernummer "PR2236").

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Tijdens de terinzagelegging werden 8 alternatieven en/of varianten ingesproken, waaronder het Ringland-concept en uitvoeringsalternatieven voor de Hollandse knoop, het Oosterweelknooppunt en het aansluitingspunt aan de Groenendaallaan.

De voorstellen zullen nu in een trechteringsonderzoek getoetst worden aan criteria als haalbaarheid, veiligheid en impact op speciale beschermingszones. Een volgende richtlijnennota zal het resultaat van dit onderzoek samenvatten.

De volgende stappen

Het studiebureau kan starten met het onderzoek naar de milieueffecten van deze werken.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt bepaald op welke punten het project nog bijgestuurd of verbeterd kan worden en hoe eventuele negatieve effecten vermeden of gemilderd kunnen worden.

Het finale project-MER wordt in de loop van 2016 verwacht.

Waarom is het Project-Milieueffectenrapport noodzakelijk?

Voordat de werken aan de Oosterweel in 2017 kunnen starten, moet eerst de impact ervan op mens en milieu in detail worden onderzocht. Dit gebeurt door middel van een project-Milieueffectenrapport (project-MER). Onafhankelijke experts onderzoeken daarbij welke gevolgen deze werken met zich meebrengen. Vervolgens bekijken ze op welke manier de negatieve effecten vermeden of gemilderd kunnen worden.