08
februari
2018
|
14:25
Europe/Amsterdam

Schop in de grond voor de Oosterweelverbinding

Samenvatting

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de andere partners van het Toekomstverbond hebben de eerste spadesteek gegeven voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Zo wordt er na 20 jaar eindelijk werk gemaakt van de oplossing voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen rond Antwerpen.

Gewapend met drie enorme spades hebben de partners van het Toekomstverbond samen de symbolische eerste spadesteek gegeven voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Naast Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en minister-president Geert Bourgeois, tekenden ook burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en André Van de Vyver (Zwijndrecht), overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis en havenschepen Marc Van Peel, de burgerbewegingen vertegenwoordigd door Wim van Hees (Ademloos) en Peter Vermeulen (Ringland), en Jan Van Rensbergen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel present.

Historisch moment

Deze gezamenlijke spadesteek is historisch. “Na 20 jaar discussiëren en procederen, gaan we nu eindelijk investeren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Het debat over mobiliteit lijkt soms alleen kommer en kwel, maar met deze schup in de grond bieden we opnieuw een positief perspectief. Het is blijkbaar wél nog mogelijk om van start te gaat met grote infrastructuurprojecten. Dit geeft dan ook hoop voor andere grote projecten”.

Niet alleen omdat er na 20 jaar discussie eindelijk werk wordt gemaakt van de oplossing voor de urgente mobiliteits-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de Antwerpse regio – en dan in het bijzonder in de omgeving van Linkeroever en Zwijndrecht.

Maar ook omdat deze eerste spadesteek enkel mogelijk werd dankzij de wil tot samenwerking tussen alle partners die, onder begeleiding van intendant Alexander D’Hooghe, verzameld zijn binnen het Toekomstverbond. Zij zijn blijven zoeken naar de beste oplossing voor de problemen die zich stellen in deze omgeving.

Reacties van de partners van het toekomstverbond

“Met deze eerste schup geven de overheden en de burgerbewegingen samen aan dat de geplande werken over veel meer gaan dan louter de heraanleg van snelwegen. Essentieel is dat mensen de kans krijgen om op een kwaliteitsvolle manier over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer, en een P & R staat daarvoor symbool. Sterk dus dat dit de eerste bouwwerf wordt van de Oosterweelwerken op Linkeroever.” Manu Claeys, stRaten-generaal

“Wij zijn fier op wat wij voor Zwijndrecht hebben binnengehaald. Maar uiteraard blijven bovenlokale verkeerssturing en een doorgedreven modal shift belangrijke aandachtspunten als wij de mobiliteit en de luchtverontreiniging willen aanpakken. Als men hier wil investeren in leefbaarheid, dan moet het nu gebeuren.” André Van de Vyver, burgemeester Zwijndrecht

“We geven het startschot voor één van de grootse werven in de Antwerpse geschiedenis. Vlotter verkeer, veiligere wegen en fietspaden, extra openbaar vervoer en meer groen voor Linkeroever en voor de hele regio.” Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit

“Ik pleit namens de mensen “van over het water" ook voor het naar voren halen in de planning van de fietsbrug over de Schelde, als minder hindermaatregel voor de werken. Door de geplande werken zal er immers extra verkeersoverlast ontstaan in Zwijndrecht én op Linkeroever. Ook de gewenste “modal split” zal hier wel bij varen. Wim van Hees, Ademloos

“De spade voor de Oosterweelverbinding zit in de grond. We zijn verheugd dat het Havenbedrijf een belangrijke constructieve bijdrage heeft geleverd om deze mobiliteitsoplossing mee te realiseren. Het Havenbedrijf reikte een alternatieve oplossing aan voor de opslag van grond tijdens de aanleg van de Scheldetunnel, zodat het Sint-Annabos op Linkeroever grotendeels kan blijven bestaan. Als inwoner van Linkeroever en als havenschepen, keek ik uit naar deze dag. En eindelijk het is zover.” Marc Van Peel, Antwerps havenschepen