10
mei
2019
|
11:12
Europe/Amsterdam

Snelheidscontroles in projectgebied Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht

Samenvatting

In onze werfzones stellen we snelheidsbeperkingen in. Om deze af te dwingen worden er systemen voor snelheidscontrole voorzien.

In het kader van de Oosterweelwerken is de E17, tussen Kruibeke en Antwerpen-West, de eerste werf op snelwegniveau.

We nemen heel wat maatregelen om de hinder voor de omgeving en de weggebruiker te beperken. Eén van die maatregelen is de snelheid te beperken in de zones waar we werken.

Dit zorgt voor minder lawaaihinder, meer verkeersveiligheid - en dus minder ongevallen - én verhoogt de veiligheid van onze wegenwerkers.

Opgelet: om ervoor te zorgen dat de snelheidsbeperkingen gerespecteerd worden, voorzien we verschillende systemen voor snelheidscontrole in de werfzone.