14
november
2022
|
09:41
Europe/Amsterdam

Sonderingswerken aan Noordkasteel vanaf 21 november

Samenvatting

Op 21 november starten we aan het Noordkasteel met sonderingen voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Deze sonderingen zijn nodig om het ontwerp van de Oosterweelknoop verder te verfijnen. Ook graven we proefsleuven op het fietspad van de Kastelweg. Fietsers kunnen deze werken steeds passeren.

Ook de bouw van het Oosterweelknooppunt wordt momenteel volop voorbereid. Op 21 november starten we aan het Noordkasteel met voorbereidend onderzoek. Aan de hand van sonderingen willen we een beter zicht krijgen op de samenstelling van de ondergrond. Dat is belangrijk om het ontwerp van de hoofdwerken verder te verfijnen. Om deze sonderingen te kunnen uitvoeren wordt een deel van de bomen hier gerooid.

De impact van deze werken op het verkeer blijft beperkt. Op aan- en afrijdend werfverkeer na, zullen fietsers en gemotoriseerd verkeer hier geen hinder van ondervinden. 

Sonderingen noordkasteel - november

Proefsleuven op fietspad Kastelweg

In december gaan we ook proefsleuven uitvoeren in het fietspad van de Kastelweg. Zo willen we een goed zicht krijgen op de locatie van de nutsleidingen die zich onder het fietspad bevinden. Fietsers zullen de werken altijd kunnen passeren via een tijdelijke verbinding.

Voorbereidende werken Oosterweelknoop vanaf begin 2023

Deze sonderingen zijn de aftrap van de grote voorbereidende werken voor de bouw van het Oosterweelknooppunt én een regelmatig wisselende verkeerssituatie op de Oosterweelsteenweg. Zo gaan we:

  • Heel wat kabels en leidingen verleggen;
  • Het ballastbed (de steenslag) van de oude treinsporen afvoeren;
  • Het laatste deel van de bomen rooien die voor de hoofdwerken moeten verdwijnen;
  • De Oosterweelsteenweg en het bijhorende fietspad verleggen;
  • Werfwegen aanleggen;
  • Enz.

Verkeer kan in beide richtingen steeds de werken passeren, maar rijdt vaak wisselend op de noord- of zuidelijke rijbaan. Ook voor fietsers verandert de situatie regelmatig. Houd dus goed de verkeersborden in de gaten.

Essentiële schakel voor de ontsluiting van de Antwerpse haven 

Aan het Noordkasteel, ter hoogte van het kerkje van Oosterweel, komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee is het een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring, het weren van havenverkeer uit de stad en het ontsluiten van de haven en het Eilandje.

Bekijk hier het toekomstbeeld

Toekomstbeeld Oosterweelknoop (1)