31
augustus
2015
|
14:03
Europe/Amsterdam

Start kennisgeving milieu-effectenonderzoek Oosterweel

Start kennisgeving milieueffectenonderzoek Oosterweel

Gedurende de maand september liep de inspraakprocedure voor het project-MER voor de Oosterweel. Wat gebeurt er nu en wat zijn de volgende stappen?

Van 1 september tot en met 30 september 2015 liep de inspraakprocedure voor het project-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding. Tijdens deze periode kon je suggesties inspreken op het kennisgevingsdossier door zelf uitvoeringsvarianten aan te reiken, onderzoeksmethoden voor te stellen of aandachtspunten te melden. 

Wat gebeurt er nu?

De Dienst MER verwerkt deze reacties samen met de opmerkingen van verschillende adviesinstanties tot een richtlijnennota. Deze nota vult de kennisgeving aan en beschrijft de werkwijze die het studiebureau moet volgen bij het verdere onderzoek naar de milieueffecten.

Van zodra de richtlijnennota beschikbaar is, zal je deze kunnen raadplegen in de dossierdatabank van www.mervlaanderen.be (dossiernummer "PR2236").

De volgende stappen

Het studiebureau kan daarna starten met het onderzoek naar de milieueffecten van deze werken. Op basis van de onderzoeksresultaten zal bepaald worden op welke punten het project nog bijgestuurd of verbeterd kan worden en hoe eventuele negatieve effecten vermeden of gemilderd kunnen worden. Het finale project-MER wordt in de loop van 2016 verwacht.