06
november
2019
|
13:41
Europe/Amsterdam

Start werken rond onderdoorgang E17 op Antwerpsesteenweg

Samenvatting

Vanaf 18 november start de aannemer een nieuwe werf op rond de onderdoorgang van de Antwerpsesteenweg onder de E17. In eerste instantie wordt ten noorden van de snelweg een nieuwe brug voor de verbindingsweg gelegd over de Antwerpsesteenweg. Er geldt éénrichtingsverkeer richting Zwijndrecht.

Nu de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Hoefijzersingel in zijn eindfase zit, bereid de aannemer de opstart van een nieuwe werf voor. De werken schuiven op naar de onderdoorgang van de Antwerpsesteenweg onder de E17. Hier leggen we in de eerste fase een nieuwe brug langs de noordzijde van de E17. Die zal ervoor zal zorgen dat de verbindingsweg veilig de Antwerpsesteenweg kan kruisen. Tussen het kruispunt met de Hoefijzersingel en het rondpunt aan Baarbeek zal tot najaar 2020 éénrichtingsverkeer gelden richting Zwijndrecht.

In het kader van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht leggen we langs de snelweg een nieuwe verbindingsweg aan. Deze verbindingsweg zorgt voor een betere spreiding van het bestemmingsverkeer van en naar de snelweg en ontlast de woonkernen van het sluipverkeer. De weg loopt tussen de Pastoor Coplaan en de nieuwe kluifrotonde aan Waaslandhaven-Oost en zal de Antwerpsesteenweg kruisen door middel van een nieuwe brug. De aanleg van deze brug start 18 november.

Daarnaast wordt in een volgende fase de onderdoorgang zelf ook gerenoveerd en omgevormd tot fiets- en voetgangerstunnel. Er vlak naast leggen we een nieuwe tunnel aan voor gemotoriseerd verkeer.

Om deze werken veilig uit te kunnen voeren, stellen we éénrichtingsverkeer in - richting Zwijndrecht - tussen het kruispunt met de Hoefijzersingel en het rondpunt aan Baarbeek. Deze situatie blijft behouden tot najaar 2020. De omleiding loopt via de N70, Statiestraat en Pastoor Coplaan (zie kaartje onderaan). De Hoefijzersingel zal vanaf dan terug beschikbaar zijn in beide richtingen.

Fietsers kunnen door en rijden tijdens de werken op een dubbelzijdig fietspad.

Opgelet:

Voor aanvang van de funderingswerken aan de nieuwe brug dient de aannemer damplanken in de grond trillen. Zo zorgt hij voor een veilige afscheiding van de werken. Deze trilwerken vinden overdag plaats tijdens de week van 12 november. Afhankelijk van de windrichting is lokaal geluidsoverlast mogelijk.