29
april
2021
|
14:11
Europe/Amsterdam

#sterkerdancorona

Onze kracht? Durven inspelen op een plotse verkeersarme situatie

Samenvatting

Toen ons land op 18 maart 2020 in lockdown ging, kwamen ook de Oosterweelwerven op Linkeroever en in Zwijndrecht tot stilstand. Net zoals de meeste ondernemers werden bouwheer Lantis en aannemersconsortium Rinkoniên overvallen door de pandemie en ging alle aandacht in eerste instantie uit naar de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Niemand die half maart wist hoe lang de kranen en bulldozers stil zouden staan.

De werken naar achter schuiven was geen optie

De jarenlang minutieus voorbereide planning stond plotsklaps op de helling. Beide organisaties vreesden tegen lange vertragingen aan te kijken. Eén belangrijke deadline in een omvangrijke planning als de Oosterweelwerken missen, kan een sneeuwbaleffect hebben op het geheel.

Tegelijk merkte iedereen op dat er bijna geen verkeer was. Zowel burgers als bedrijven vroegen openlijk of het geen goed idee was om in deze rustige periode zware wegenwerken uit te voeren.

Vervroegde & versnelde doorstart werken E17

Begin april stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters samen met de sector een memorandum op, waarin overeengekomen werd hoe de werven op een veilige manier konden heropstarten.

Dankzij dit memorandum en mits duidelijke onderlinge afspraken konden de werven op maandag 20 april 2020 opnieuw opgestart worden. Door de lagere verkeersdrukte kon de aannemer ze versneld uitvoeren. Zo werd een te verwachten achterstand plots omgezet in een voorsprong!

Versterkte samenwerking

De vervroegde en versnelde opstart was een win-win voor iedereen, zeker voor de omwonenden, maar ook voor de omliggende bedrijven en automobilisten. Het tilde bovendien de samenwerking tussen Lantis en Rinkoniên naar een nieuw elan en bracht de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht in een stroomversnellling.

#SterkerdanCorona