18
april
2018
|
14:56
Europe/Amsterdam

Talentenwerf en BAM nv creëren leerwerven

Samenvatting

De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn gestart. De werf wordt een echte leerwerf voor scholieren, studenten, werkzoekenden en cursisten uit opleidingen dankzij de unieke samenwerking tussen Talentenwerf en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Daarom hernieuwen de partners stad en provincie Antwerpen, VDAB en Constructiv hun overeenkomst om samen te werken in Talentenwerf.

De partners achter Talentenwerf vinden het juist op dit moment belangrijk de samenwerking te onderstrepen. Antwerpen en haar ruime omgeving staan immers aan het begin van de langverwachte werken aan de Oosterweelverbinding. De voorbereidende werken op IJzerlaan en Schijnpoort boden al heel wat kansen om werkplekleren, stages en opleidingen te voorzien op de werf. Met Linkeroever stijgen deze leerkansen voor bouwtechnieken exponentieel en wordt er ook tewerkstelling gecreëerd. Een maatschappelijke bijdrage die geïnitieerd wordt door de investeringen van de BAM.

Samenwerking om leerkansen te creëren

De opdrachtgever BAM nv investeert namelijk 386 miljoen euro in de werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever, die minstens 4,5 jaar in beslag zullen nemen. Zo’n 400.000 euro daarvan gaat naar Talentenwerf. Dit talentenhuis voor de bouw zal met dit budget werkplekleren, bouwopleidingen, werfbezoeken en stages organiseren op de werf voor verschillende doelgroepen als scholieren, studenten, werkzoekenden en cursisten uit bouwvakopleidingen.

In 2016 gingen belangrijke voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding van start op de werf IJzerlaan (van het consortium thv Besix-Stadsbader) en op de werf Schijnpoort (van thv Schijnpoort). Hier boekte Talentenwerf al de eerste successen in samenwerking met de BAM en de aannemers op de werf.

Plannen voor Linkeroever

Op de werf van thv Rinkoniên op Linkeroever heeft Talentenwerf 160 stageweken voorzien voor verschillende arbeidersprofielen. 70 stageweken zijn gereserveerd voor werfbedienden, zoals hogeschoolstudenten-landmeters. Er worden ook opleidingen als riolerings-, betonnerings- en bekistingswerken voorzien op de werf voor werkzoekenden en leerlingen uit het deeltijds en voltijds bouwonderwijs.

Naarmate Linkeroever vordert, zullen er nog meer werven bijkomen om de Oosterweelverbinding sluitend te krijgen. Ook op deze werven wil Talentenwerf hetzelfde engagement aangaan naar de BAM, naar de werfaannemers en naar iedereen die komt werkplekleren. Want de werven zijn er, en Talentenwerf ontsluit ze.

Citaten van de partners

Schepen voor werk stad Antwerpen Marc Van Peel - "Niet met het cv in de hand maar wel met de botten in de modder ontdekken cursisten de bouwsector dankzij Talentenwerf. De Oosterweelwerf biedt ze kansen om een opleiding te volgen op de werf en een job te vinden in Antwerpen, een stad met 3.900 openstaande vacatures waarvan veel in de bouwsector. We trekken met deze hernieuwde samenwerking alle registers open om cursisten naar werk te leiden en ondernemers naar geschikt personeel." 

Schepen voor onderwijs stad Antwerpen, Claude Marinower -"Door deze samenwerking leren leerlingen de nieuwste technieken kennen én ervaren wat een echte werkomgeving inhoudt. Bedrijven en scholen beseffen dat jongeren opleiden tot goede vakmensen een gedeelde verantwoordelijkheid is, zie de groeiende belangstelling voor ‘Duaal Leren’. We streven ernaar dat meer jongeren hun kwalificatie deels op de werkvloer behalen. Dit maatschappelijk engagement van BAM en Talentenwerf inspireert hopelijk andere bedrijven en sectoren, want kwalitatieve leerwerkplekken zijn meer dan ooit nodig."

Gedeputeerde voor economie provincie Antwerpen, Ludwig Caluwé -"De klassieke schoolbank is niet meer voldoende om een vak onder de knie te krijgen. Van dichtbij kunnen meemaken, ervaren en zien wat er zich in de praktijk afspeelt op de werkvloer, is een sterke motivator en stimulator om jongeren een concreet inzicht te geven op de huidige én toekomstige arbeidsmarkt. Binnen dit partnership kunnen we dat in de Antwerpse omgeving realiseren in het kader van de boeiende Oosterweelwerf."

Directeur van VDAB Antwerpen, Bjorn Cuyt - "Dankzij deze samenwerking kunnen werkzoekenden kennismaken met een reële werksituatie en hebben ze de mogelijkheid om nieuwe technieken toe te passen op een echte werkvloer. Werkplekleren is dan ook de ideale leervorm om vaardigheden te verwerven en te verankeren. Daarnaast kunnen ook werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werkzoekenden of nieuwkomers, op deze manier hun vaardigheden tonen aan werkgevers."  

Directeur-generaal van Constructiv, Bruno Vandenwijngaert - "Wij geloven in Talentenwerf. Door intensief samen te werken spelen we in op de uitdagingen van vandaag. Door scholieren, werkzoekenden en studenten naar de werven te brengen, leren ze de werfrealiteit kennen. Maar ook de betrokken bouwbedrijven leren hoe ze die kandidaten het best begeleiden. Het leervermogen van de bedrijven wordt aangesproken en, dankzij de ondersteuning van Talentenwerf, vergroot."

CEO van BAM nv, Jan Van Rensbergen - “Door binnen de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht bijna 400.000 euro te investeren in Talentenwerf nemen we een groot maatschappelijk engagement. Gedurende vijf jaar geven we werkzoekenden nieuwe kansen door hen op onze werven te laten proeven van een job in de bouw, studenten uit een bouwopleiding kunnen er onvervangbare praktijkervaring opdoen.”