24
september
2020
|
13:28
Europe/Amsterdam

Veiligere inrichting voor kruispunt Zwaluwbeek - Krijgsbaan

Samenvatting

Op maandag 28 september start de aannemer met het verbeteren van het kruispunt Zwaluwbeek-Krijgsbaan in Kruibeke. De fietsverbinding via de Krijgsbaan wordt veiliger ingericht en ook de ontsluiting van bedrijvenzone Zwaluwbeek wordt aangepakt.

Op maandag 28 september start de aannemer met verbeteringswerken aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en Krijgsbaan in Kruibeke. De fietsverbinding wordt veiliger gemaakt en de ontsluiting van het bedrijventerrein Zwaluwbeek geoptimaliseerd.

In het kader van duurzamere verplaatsingen zet Lantis - de bouwheer van de Oosterweelverbinding - in op de modal shift. Samen met enkele gemeenten in het Waasland worden multimodale knooppunten uitgewerkt, missing links in het fietsnetwerk weggewerkt en bestaande fietsverbindingen veiliger ingericht. Zo ook aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en de Krijgsbaan.

De fietsverbinding vanuit Zwijndrecht langs de Krijgsbaan (N419) naar Burcht en Antwerpen en de toegang met de fiets tot het bedrijventerrein Zwaluwbeek worden geoptimaliseerd en veiliger gemaakt.

Daarmee wordt ook de ontsluiting van de bedrijvenzone Zwaluwbeek aangepakt. Het verkeer uit die bedrijvenzone moet soms lang aanschuiven om de Krijgsbaan richting snelweg op te rijden. Deze situatie wordt nu aangepast.

Verkeerslichten en aangepaste fietspaden

Op het kruispunt van de Krijgsbaan met de Zwaluwbeek worden verkeerslichten geplaatst om het in- en uitrijden van de bedrijvenzone veiliger en vlotter te laten verlopen.

Met deze verkeerslichten wordt ook de verbinding voor fietsers op de Krijgsbaan langsheen en naar de bedrijvenzone veiliger ingericht, het fietspad op de Krijgsbaan wordt daarvoor ter hoogte van dit kruispunt verlegd. Ook voorzien we een betere aansluiting met de fietsroute langs de Schaarbeekstraat.

In Zwaluwbeek wordt ter hoogte van het kruispunt een fietsstrook met fietsopstelstrook aangelegd zodat fietsers ook daar veiliger kunnen oversteken.

Hinder tijdens deze werken

Deze werken zullen drie weken in beslag nemen en starten op maandag 28 september. Tijdens deze werken geldt op de Krijgsbaan beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. Voor het bedrijventerrein Zwaluwbeek wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Je rijdt het bedrijventerrein binnen via Zwaluwbeek, Hogenakkerhoekstraat. Het bedrijventerrein verlaten doe je via Oude Heirbaan. Fietsers kunnen steeds passeren.

De werken worden in twee fases uitgevoerd:

  • Tijdens fase 1 (2 weken) wordt de rijbaan voor verkeer richting Beveren lokaal ingenomen.
  • Tijdens fase 2 (1 week) wordt de rijbaan voor verkeer richting Kruibeke lokaal ingenomen.

Tijdens de volledige duur van de werken geldt ook in de Schaarbeekstraat eenrichtingsverkeer. Je kan de Schaarbeekstraat inrijden via de Krijgsbaan, maar niet uitrijden. De omleiding geldt via de Boskouter en de Kruibeeksesteenweg. Fietsers kunnen wel steeds in de twee richtingen passeren.

De werken duren tot 23 oktober. Eind oktober is de lichtenregeling volledig operationeel.