05
juli
2021
|
18:08
Europe/Amsterdam

Vergunning ingediend voor reeks voorbereidende werken langs R1

Samenvatting

Lantis heeft een vergunning aangevraagd voor een reeks werken die in het najaar van 2021 zullen uitgevoerd worden.

De werken omvatten onder meer het verleggen van de Schijnkoker en het plaatsen van damwanden om de verdiepte Ring te kunnen aanleggen. Deze werken zullen ruim een jaar in beslag nemen. Later dit jaar volgt nog de vergunningsaanvraag om de Bypass, de tijdelijke R1, vanaf de lente van volgend jaar te bouwen.

De aanvraag van de vergunning voor de werfinrichting wordt gevolgd door een openbaar onderzoek dat van 5 juli tot 3 augustus loopt. Op 14 juli houdt de stad Antwerpen een digitale infovergadering. De vergadering volgen kan via deze link.

De ingediende vergunning raadplegen kan via het Omgevingsloket.

Om iedereen de kans te geven tijdens deze zomerperiode de plannen grondig te bekijken lanceren we een tijdelijke website oosterweelplannen.be. Alle documenten die deel uitmaken van de vergunning kunnen hier makkelijk geraadpleegd worden. Eens het openbaar onderzoek afgelopen is, halen we de website weer offline.